Ledare av teknikskiftet

Vi lever mitt i en pågående biorevolution! En allt större medvetenhet om miljö och klimat sammanfaller med en snabb utveckling av grön teknik. Biorevolutionen drivs fram av forskning och biotekniska innovationer. Med hjälp av dem kan vi dra effektiv nytta av naturens egna metoder, istället för att använda oss av traditionella kemiska och miljöförstörande lösningar. Ett teknikskifte har äntligen blivit möjligt.

Med bioteknik kan vi minska behovet av fossila bränslen. Vi kan tillverka biologiskt nedbrytbara material. Vi kan ersätta kemi med miljövänliga ämnen, tillverkade av levande organismer.

Vårt teknikskifte kallar vi biokonvertering.

Att biokonvertera innebär att övergå från traditionella kemiska och mekaniska lösningar till modern, miljövänlig biologisk behandling av fettavskiljare, soprum och ventilation.

Många starka kemikalier och rengöringsmedel används idag i ett enda syfte – att bekämpa fett. Om vi istället använder levande mikroorganismer för att bryta ner fettet uppnår vi två saker samtidigt. Dels blir det effektivt rent, dels minskar vi användningen av kemiska produkter. Indirekt minskar vi även koldioxidutsläpp och energiförbrukning.

Bioteknik är det praktiska verktyget i arbetet för en grönare framtid och en friskare planet. Teknikskiftet är inte längre bara möjligt – det är nödvändigt.