Miljöteknik

Bioteria är ett miljöteknikföretag som utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom fettavskiljning, avfallshantering och storköksventilation.

Vi använder oss av bioteknik, vilket innebär att vi kopierar naturens egna metoder. Vår bioteknik innebär att speciellt utvalda mikroorganismer konsumerar svårnedbrytbart fettavfall, på plats, under kontrollerade former. Detta angriper fettproblemet vid roten och eliminerar därmed behovet av alla de kostsamma strategier som idag används för att lösa det.

Fettet försvinner och övergår i sina beståndsdelar, koldioxid och vatten. Det är effektivt och billigt. Det är hållbart och miljövänligt. Det är den teknik som kommer krävas i framtiden.

Miljömedvetenhet och miljövänlig, effektiv bioteknik är en oslagbar kombination! Det är också Bioterias viktigaste resurser i kampen för det hållbara samhället.