Bioteknik

Runt om kring oss, just nu, pågår en biorevolution!

Vi ser en kraftigt ökad medvetenhet om miljö, hållbar utveckling och vikten av att hushålla med jordens begränsade resurser. Samtidigt lever vi i en tid av fantastisk utveckling inom de biologiska vetenskaperna.

Bioteknik är en av dem – och en av de absolut viktigaste när det gäller att lösa vår tids miljöutmaningar. Med bioteknik kan vi kraftigt minska behovet både av kemiska produkter och fossila bränslen.

Miljömedvetenhet och miljövänlig, effektiv bioteknik är en oslagbar kombination. Det är också Bioterias viktigaste resurser i kampen för det hållbara samhället. Vi på Bioteria har bestämt oss för att leda biorevolutionen inom våra egna områden: avfallsteknik, fettavskiljning och storköksventilation.

Vår del i biorevolutionen handlar om att lösa fettproblemet – ett av de största miljöproblemen, men samtidigt ett av de minst uppmärksammade.

Om du söker miljövänliga lösningar inom storköksventilation, fettavskiljning eller avfallshantering delar vi gärna med oss av vår kunskap.