Investeringar för framtiden

Fett sätter spår i hela samhället

I dag tar vi mer ifrån vår jord än vad vi ger tillbaka. Vi brottas med en mängd komplicerade problem. Problem som behöver lösas inom en mycket snar framtid. Bioteria kan naturligtvis inte lösa alla dessa problem, men vi kan fokusera på ett av problemen. Ett problem som vi kan lösa. Vi är riktigt bra på fett och vet hur vi ska minska påverkan av fett i vårt samhälle.

För fett är bland alla de problem mänskligheten står inför en av våra största utmaningar. Fett orsakar så kallade välfärdssjukdomar. Samma sak händer i vårt samhälle. Fett kommer in i vårt samhälle och fett ska ut ur samhället. Och det är på vägen ut som det ställer till riktigt stora problem.Fett är helt enkelt ett av våra största miljöhot som kostar samhället astronomiska summor varje år i felinvesteringar och ökade driftkostnader.

Teknik som löser problem

Bioteria löser fettproblemet från grunden. Med bioteknik omvandlar vi fett till koldioxid och vatten. Genom att kombinera naturens egna processer med svensk ingenjörskonst har vi utvecklat revolutionerande biotekniska lösningar som idag har en naturlig och en helt självklar plats i det uthålliga samhällsbyggandet.

Bioteria har utvecklat olika biotekniska lösningar som i grunden förändrar hur vi människor på ett mycket effektivare sätt kan lösa fettproblematiken utan att belasta miljön eller ekonomin. Vi kan på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt konvertera och komplettera traditionella storköksinstallationer och byggnader med våra biosystem så att fastighetsägare och verksamhetsutövare kan göra någonting bra för miljön och samtidigt spara pengar. För den nya biotekniken fungerar, den är väl beprövad och accepterad.

Största hotet mot en bättre värld

För att vi ska lyckas måste förändringar ske på alla plan i samhället. Gamla lagar och lösningar, beteenden och okunskap måste förändras eller försvinna. För att den nya tekniken ska få genomslag i hela samhället krävs ett teknikskifte. Då krävs det också viktiga myndighetsbeslut och beteendeförändringar där gamla lagar och upphandlingsförfaranden inte längre bromsar utvecklingen.

Vi måste investera för att nå målen

Det kommer att krävas en rejäl insats för att nå våra mål. Vi måste lägga resurser på att hitta ännu effektivare och mer hållbara lösningar, men vi måste också börja använda de nya lösningarna på bred front. I hela samhället. Vi måste investera i en attitydförändring hos myndigheter, kommuner, näringsliv etc. Vi måste investera i marknadsföring av den nya tekniken. Nå ut till så många som möjligt. Vi måste visa vägen och påverka genom att införa och sprida kunskapen om våra nya metoder som på ett balanserat sätt löser avfalls- och fettproblemen i samhället.