Forskning och utveckling

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa det problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.” -Albert Einstein

Bioteria satsar stora resurser på forskning och utveckling. Bioteknik och biotekniska applikationer kommer vara med och bygga det uthålliga samhället. Det står klart idag eftersom tekniken både kan visa på stora miljövinster och visa sig vara betydligt mer kostnadseffektiv än traditionella lösningar.

Vi vill utmana och vi vågar pröva nya sätt att lösa gamla problem. Det har resulterat i ett flertal världspatent för fettavskiljning och storköksventilation.

Det unika med Bioterias forskning och utveckling är att den är sker väldigt nära våra kunder där de verkliga problemen befinner sig. Mycket av vår utveckling sker i samarbete med våra kunder och våra leverantörer, vilket skapar en långsiktighet som alla gynnas av. Vägarna från serviceteamet till forskningslaget är korta, vilket gör att förändringar och anpassningar kan ske snabbt och med full kontroll.

Bioteria tänker nytt och utvecklar smart.