Telge Fastigheter – Södertälje kommun

Produkter:

  • VENT BioSystem, biologiskt fettreduceringssystem för storköksventilation
  • GOR BioSystem, biologisk fettreduceringssystem i fettavskiljare
  • ORS BioSystem, luktkontroll i avfallsrum
  • Biobod – fristående miljöhus med biologisk luktkontroll

I Södertälje kommun har man sedan tidigt 90-tal investerat i bioteknik i sina kommunala fastigheter. Av Telge Fastigheters fastighetsbestånd är idag 87 biokonverterade. I storköksventilationen har man valt Bioterias fettreduceringssystem VENT BioSystem för att hålla ventilationen brandsäker från lättantändligt fett samt för att kunna ta tillvara på värmen i frånluftskanalerna.

I Södertälje har man idag behovsanpassad tömning för fettavskiljare med bioteknik. Det innebära att kommunen spar på en hel del onödiga transporter samtidigt som tunga fordon minskas vid förskolor och skolor.

Man har även valt Bioterias fristående miljöhus på flertalet skolor, förskolor och äldreboende.