Täby centrum

Produkter:

1968 uppfördes Täby Centrum – och idag är detta köpcentrum en av Sveriges största. Där finns nu minst 260 butiker, tillsammans med ett flertal restauranger och caféer. Förutom detta finns två livsmedelsbutiker och en biograf. 

Täby centrum är en modern anläggning, där stort fokus ligger på arbetet för hållbarhet. Anläggningen är certifierad enligt BREEAM och har i deras rankingsystem uppnått betyget ”Double Excellent”.

När man beslutade att bygga ett mycket stort, nytt avfallsutrymme med möjlighet till källsortering valde ägare och tekniska förvaltare Bioterias teknik för luktkontroll, ORS BioSystem. Avfallsutrymmet har idag kapacitet för källsortering i stor skala, och används av en mängd olika verksamheter i Täby Centrum.  Tillsammans med kunden kom Bioteria fram till en lösning som gav bästa möjliga funktion. 

Kärl med biologisk behandling

Idag återvinner Täby centrums verksamheter varje år ca 10 000 kg plast, ca 1,9 ton metall, 690 ton wellpapp, 45 ton glas – och otroliga 235 ton brännbart avfall skickas till värmeverket.