tömning av fettavskiljare med helikopter

Svenska fjällvärlden

Produkter

Svenska Turistföreningen (STF) driver ett flertal restauranger och konferensanläggningar på mycket svårtillgängliga platser i den svenska fjällvärlden. I ett väglöst landskap måste alla transporter ske med hjälp av helikopter eller skoter. Det finns alltså särskilt starka skäl att minska tömningsbehovet med ett biosystem. Bioterias bioteknik finns i Kebnekaise FjällstationAbisko Fjällstation och Saltoloukta Fjällstation

Läs mer om våra lösningar för extra känsliga miljöer och orörd natur: Fettavskiljare i väglöst land.

Vid Saltoloukta fjällstation finns ett reningsverk dimensionerat för 150 PE. Uppströms reningsverket har Bioteria installerat en fettavskiljare med tillhörande biosystem (GOR BioSystem). Tömning sker på en avvattningsbädd där det fettrika slammet frystorkas. Allt kan fjärrövervakas och Bioteria sköter numera all drift på anläggningarna. Saltoloukta fjällstation har inte behövt tömma fettavskiljaren eller reningsverket med helikopter på över två år.

 

Läs mer om Bioterias reningsverk!