Biologisk behandling av avlopp

Så slipper du stopp i avloppet

Biologisk fettnedbrytning i avloppsrören

BCA BioSystem är ett biologiskt doseringssystem som regelbundet tillsätter aktiva mikroorganismer som effektivt bryter ner fett golvbrunn och avlopp. För att ge extra kraft till både fettnedbrytning och luktbekämpning kan systemet kompletteras med syresättning. Syresättningen möjliggör även en effektiv fettnedbrytning på besvärliga platser som golvbrunnar och pumpgropar.

Genom att installera BCA BioSystem för dosering i golvbrunnen kan problem med lukt och dåliga vattenflöden i avloppet motverkas. BCA BioSystem kan även installeras för dosering i pumpkammare eller pumpgrop för att förlänga pumpens livslängd och motverka dålig lukt. BCA BioSystem kan med fördel även användas som en avvaktande åtgärd när fettavskiljare inte finns. Ett effektivt sätt att minska underhållspolningar och igensättningar.