Kunskapsbank

Fristående miljöhus – snabbt, billigt och enkelt!

Ett fristående miljöhus både effektiviserar och underlättar avfallshanteringen för alla inblandade, både för de som brukar avfallsutrymmet men även för de som har i uppgift att hämta soporna. Men uppförandet av ett miljöhus kan också snabbt utvecklas till en komplicerad och kostsam affär.

Labyrint

Allt du bör känna till när du ska bygga miljöhus

Uppförandet av ett miljöhus kan snabbt utvecklas till en komplicerad och kostsam affär. Dels krävs tillstånd från kommunen och hänsyn till rådande lagar, förordningar och regler. Dels krävs samordnade insatser från ett flertal olika yrkesgrupper.

Biologisk behandling av avlopp

Så slipper du stopp i avloppet

Biologisk fettnedbrytning i avloppsrören BCA BioSystem är ett biologiskt doseringssystem som regelbundet tillsätter aktiva mikroorganismer som effektivt bryter ner fett golvbrunn och avlopp. För att /../

ORS BioSystem Biologisk luktkontroll i avfallsrum

Biologisk luktkontroll för soprum

Bli av med lukten utan kyla eller ozon ORS BioSystem består av en biologiskt aktiv produkt, spraymunstycken som placeras över sopkärlen samt ett styrskåp som reglerar /../

Vent BioSystem fettreduceringssystem

Så här fungerar VENT BioSystem

Bryt ner fettet i storköksventilationen – utan kemikalier eller ozon VENT BioSystem är ett biologiskt och automatiskt rengöringssystem för ventilationssystem. Mikroorganismer bryter helt enkelt ner källan /../

Vatten rinner ur avloppsrör

Lagar och regler som berör fettavskiljare

En fettavskiljare installeras i en huskonstruktion, den genomströmmas av vatten och den skyddar både allmänna vattenledningar och miljön från fettutsläpp. Dessa skilda aspekter av fettavskiljaren regleras av /../

Reningsverk

Vem bär ansvar för fungerande fettavskiljning?

Att ta kontroll över fett och fettproblem i kommunala ledningar kräver ett gränsöverskridande samarbete. Kommunens folkvalda och tjänstemän kommer att tillsammans behöva fatta nödvändiga beslut. Men hur ser ansvars- och arbetsfördelningen ut mellan alla inblandade? Ladda ner guiden här.

film om bikternas Biobod

Ta en titt i Bioterias Biobod

Bioterias biobod är ett fristående miljöhus med smidiga lösningar på alla de problem som närmast undantagslöst uppstår i traditionella avfallsutrymmen. Luktkontroll och hygien hanteras med hjälp av bioteknik, som helt ersätter kemikalier, kyla och ozon. Ta en titt i boden här!