Skepptuna reningsverk

Odensala och Skepptuna – Sigtuna kommun

Produkter:

  • Reningsverk i Odensala och Skepptuna
  • BioSBR BioSystem, biosystem för reningsverk med SBR-teknik

 

Bioterias reningsverk renar avloppsvattnet i så hög grad att det genast kan återbördas till sitt naturliga kretslopp – befriat från fett, slam, kväve och fosfor. Sigtuna kommun gav oss i uppdrag att åtgärda både avloppsvattenreningen och de åtskilliga problem den föråldrade lösningen förde med sig. Resultatet blev två reningsverk, skräddarsydda för de unika behoven på platsen, samt ny och effektiv, problemfri avloppsrening.

Bioteria arbetar med totalentreprenader som inkluderar allt från utveckling, rådgivning och driftsättning till kontinuerlig övervakning, drift och underhåll. Vårt biologiska reningssteg BioSBR BioSystem gör att våra redan driftsäkra reningsverk blir ännu mera driftsäkra och skapar färre driftstörningar; som besvärande luktproblem och igensättningar.

Läs mer om vårt reningsverk i Odensala!

Guide  Utdömt reningsverk blir  miljövänligt och kostnadseffektivt  Ladda ner