Leading the biorevolution

Leading the Biorevolution

Bioterias lösningar innebär stora ekonomiska- och miljömässiga vinster, samtidigt innebär tekniken en kraftig minskning av driftstörningar.

Bioterias BioSystem