Fett - ett samhällsproblem

Hur går en Biokonvertering till?

Sveriges kommuner och fastighetsbolag är väl medvetna om alla de problem fettet ställer till med. För en fastighetsägare är fettet en ständig kamp men ny modern miljöteknik håller på att ändra på det. Tekniken finns och det blir allt vanligare att privata och kommunala fastighetsbolag biokonverterar.

Varför Biokonvertering