En hållbar stad med bioteknik

Föreställ dig en hållbar stad.
En stad med ren luft, rent vatten och ren energi.
En stad uppbyggd av smart bioteknik som omvandlar avfall till nya råvaror, och som är fri från fossila bränslen,

En stad för människan – och framtiden.
Den staden kallar vi för Bioconcept City,
och den har vi på Bioteria redan börjat bygga.
Nu gäller det bara att inte tappa fart…