Gavlefastigheter – Gävle kommun

Produkter:

Gävle kommun har många biosystem installerade i verksamheter som drivs av det kommunala fastighetsbolaget. De återfinns därför i en stor mängd skolor, förskolor och storkök. Gävle kommun använder sig även av Bioterias luktkontroll i sina avfallsutrymmen.

Gävle kommun är en av de kommuner där Bioteria kunnat biokonvertera stora delar av fastighetsbeståndet. En biokonvertering spar stora summor åt en kommun, framför allt genom minskade kostnader för tömning och ökad möjlighet att återvinna värme ur ventilationen. Genom att installera biosystem ökar även driftsäkerheten hos både fettavskiljare och storköksventilation. Biologisk luktkontroll ökar trivseln och innebär att lösningar som ozon eller kyla blir överflödiga. Dessutom innebär en biokonvertering ett stort steg på vägen mot hållbarhet och sparsam resursanvändning.

Läs mer om biokonvertering här!