Futurum fastigheter – Örebro kommun

Produkter:

  • GOR BioSystem, biologiskt fettreduceringssystem i fettavskiljare, fettavskiljare
  • VENT BioSystem, biologiskt fettreduceringssystem för storköksventilation
  • ORS BioSystem, luktkontroll i avfallsrum

 

Örebro kommun var tidigt ute med sitt intresse för miljövänlig bioteknik. Idag används Bioterias bioteknik som standard vid all produktion av nya fastigheter.

För för närmare 20 år sedan kom Futurum Fastigheter i kontakt med Bioteria. En lösning på problemet med fett i avloppsledningsnätet presenterades och fick starkt stöd från VA-avdelningen i Örebros kommun. Bioterias förslag innebar att lösa problemet direkt vid källan, med hjälp av GOR BioSystem, installerat i fettavskiljarna.

Att hantera fett innebär höga kostnader och ökad miljöbelastning. Bara fettavskiljarna i Örebros skolor hade ett behov av ca 1620 tömningar per år som i sin tur skulle generera en kostnad på närmare 4 miljoner. Att dessutom tunga transporter kör in på skolgårdar och förskolor är ett problem i sig. Futurum Fastigheter undvek luktproblem i sina över 40 soprum genom att kyla ner dem. Sänkt temperatur ersattes med ORS BioSystem, viket ledde till kraftigt sänkt elförbrukning. Med VENT BioSystem i storköksventilation kunde man återvinna värme och sänka kostnader även där.

Läs mer om Örebro i vår guide!

Örebro Kommun  Full kontroll med bioteknik   Ladda ner