Ådalen – Enköpings kommun

Produkt:

  • Reningsverk i Altuna, Ådalen
  • BioSBR BioSystem, biosystem för reningsverk med SBR-teknik

Många lösningar från 60-talet klarar inte dagens miljökrav eller krav på effektiv rening. En sådan lösning var dammen i Altuna, som före installationen av reningsverket var sista steget i reningen av avloppsvatten från ett 30-tal hushåll, anslutna till det kommunala avloppet. I dammen renades vattnet naturligt, under en process som varar i genomsnitt två månader, innan det rann vidare till Örsundaån.

Bioterias reningsverk på platsen renar nu effektivt avloppsvattnet från slam, kväve och fosfor samt även genom ett effektivt, syrekrävande biologiskt reningssteg – BioSBR BioSystem, som bryter ner organiskt material. Reningsverkets parametrar är även möjliga att programmera, styra och övervaka via internet.