bioconcept city

BioConcept City

BioConcept City är visionen av en stad efter den gröna metamorfosen, då levande biologisk teknik naturligt integrerats i stads- och samhällsbyggnad, ersatt miljöbelastande teknik och minimerat resurs-användningen. Miljöförstörande kemikalier kommer att kunna fasas ut till förmån för material, substanser och produkter som tillverkats utan fossila bränslen och med en bråkdel av den energi som krävs idag.

Vi på Bioteria är övertygade om att bioteknikens visioner och konkreta framsteg kommer att möjliggöra miljövänliga och fullständigt hållbara samhällen. Inom våra egna verksamhetsområden har vi som mål att ersätta föråldrad teknik och kemi med modern bioteknik.

I förlängningen vill vi påverka utvecklingen även på andra områden, även globalt. Vi vill leda Biorevolutionen, dels genom att göra vår miljöteknik tillgänglig i vardagen, dels genom att verka för ett i grunden samhällsomvandlande, grönt teknikskifte.