Referensobjekt

Stockholm New (Hus 01) och (Hus 04)

Produkter: VENT BioSystem, biologiskt fettreduceringssystem för storköksventilation ORS BioSystem, luktkontroll i avfallsrum Stockholm New (Hus 01) är Stockholms nya landmärke! Med sina 27 våningar och 102 /../

Fasad av Steam Hotel

The Steam Hotel – Västerås

Produkter: GOR BioSystem, biologiskt fettreduceringssystem i fettavskiljare, fettavskiljare VENT BioSystem, biologiskt fettreduceringssystem för storköksventilation The Steam Hotel – ett 18 våningar högt tegeltorn – är ett landmärke i /../

Telge Fastigheter – Södertälje kommun

Produkter: VENT BioSystem, biologiskt fettreduceringssystem för storköksventilation GOR BioSystem, biologisk fettreduceringssystem i fettavskiljare ORS BioSystem, luktkontroll i avfallsrum Biobod – fristående miljöhus med biologisk luktkontroll /../