Guide

Rent vatten och avlopp med bioteknik

Hur vi än föreställer oss våra framtida städer – högt utvecklade, digitaliserade, fulla av tekniska lösningar och AI – så kommer dess innevånare att producera stora mängder avfall och smutsigt avloppsvatten. Lösningen kommer att behöva byggas in i framtidens städer – och den heter bioteknik!

Fristående miljöhus – snabbt, billigt och enkelt!

Ett fristående miljöhus både effektiviserar och underlättar avfallshanteringen för alla inblandade, både för de som brukar avfallsutrymmet men även för de som har i uppgift att hämta soporna. Men uppförandet av ett miljöhus kan också snabbt utvecklas till en komplicerad och kostsam affär.

Labyrint

Allt du bör känna till när du ska bygga miljöhus

Uppförandet av ett miljöhus kan snabbt utvecklas till en komplicerad och kostsam affär. Dels krävs tillstånd från kommunen och hänsyn till rådande lagar, förordningar och regler. Dels krävs samordnade insatser från ett flertal olika yrkesgrupper.

Vatten rinner ur avloppsrör

Lagar och regler som berör fettavskiljare

En fettavskiljare installeras i en huskonstruktion, den genomströmmas av vatten och den skyddar både allmänna vattenledningar och miljön från fettutsläpp. Dessa skilda aspekter av fettavskiljaren regleras av /../

Reningsverk

Vem bär ansvar för fungerande fettavskiljning?

Att ta kontroll över fett och fettproblem i kommunala ledningar kräver ett gränsöverskridande samarbete. Kommunens folkvalda och tjänstemän kommer att tillsammans behöva fatta nödvändiga beslut. Men hur ser ansvars- och arbetsfördelningen ut mellan alla inblandade? Ladda ner guiden här.

Utvecklingsarbete

Fettavskiljare med bioteknik – en vetenskapligt grundad metod

Biologisk rening i fettavskiljare innebär att ta hjälp av rätt sorts bakterier för att bryta ner fett och organiskt avfall. Biotekniken gör det möjligt att reducera eller helt eliminera ett flertal problem som uppstår i och kring fettavskiljare. Samtidigt minskar du kraftigt behovet av tömning. Ladda ner guiden och läs mer.

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Allt du behöver veta om fettavskiljning

Problem med fett i avloppsnätet har funnits sedan avloppssystemens begynnelse. Problem som kan härledas tillbaka redan till romariket. Men först 1884 når fettavskiljaren sin konstruktionsmässiga höjdpunkt. Men hur ser utvecklingen ut sedan dess? Hur skiljer sig dagens utmaningar från gårdagens? Hur ser den moderna fettavskiljaren ut? Ladda ner guiden här.

fibonacci

Konsten att dimensionera fettavskiljare

Fett i varmt avloppsvatten separerar först då vattnet svalnar. En dimensionering av en fettavskiljare innebär en uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att fettet ska hinna avskiljas innan avloppsvattnet rinner vidare ner i ledningarna. Vilka faktorer avgör fettavskiljarens storlek? Vad säger normen? Hur går en ödesberäkning till enligt svensk och europeisk standard? Vad är viktigt att tänka på? Ladda ner guiden här.

En stad och löv

Varför fett är ett samhällsproblem

Fett har blivit en av våra största utmaningar, överallt runt om i världen. När fett blir avfall orsakar det en rad problem som kostar samhället enorma summor och förstör miljön. Men hur kommer det sig att fett som avfall är så svårt att hantera? Hur löser vi dessa problem idag? Hur kan vi bygga samhällen där hanteringen av fett inte längre skapar nya miljöproblem? Ladda ner guiden här.