Film

Leading the biorevolution

Leading the Biorevolution

Bioterias lösningar innebär stora ekonomiska- och miljömässiga vinster, samtidigt innebär tekniken en kraftig minskning av driftstörningar. Bioterias BioSystem

Fettavskiljare med bioteknik

Bioterias fettavskiljare med bioteknik

En traditionell fettavskiljare utformad enligt SSEN 1825 ska tömmas 1 gång per månad. Genom att installera GOR BioSystem i din traditionella fettavskiljare bryts fettet ner kontinuerligt. Istället för att tömma 12 gånger per år kan du vanligtvis sänka tömningsbehovet till 1-4 gånger per år. Så här går det till!

Gemensamt ansvar

Gemensamt ansvar

Bioteria följer fettets väg genom samhället och löser de problem som fettet skapar på vägen. Vi löser problemen vid källan med hjälp av miljövänlig bioteknik. /../

Fett - ett samhällsproblem

Hur går en Biokonvertering till?

Sveriges kommuner och fastighetsbolag är väl medvetna om alla de problem fettet ställer till med. För en fastighetsägare är fettet en ständig kamp men modern miljöteknik håller på att ändra på det. Tekniken finns och det blir allt vanligare att privata och kommunala fastighetsbolag biokonverterar. Se filmen som beskriver hur en Biokonvertering går till.