Film

Biologisk behandling av avlopp

Så slipper du stopp i avloppet

Biologisk fettnedbrytning i avloppsrören BCA BioSystem är ett biologiskt doseringssystem som regelbundet tillsätter aktiva mikroorganismer som effektivt bryter ner fett golvbrunn och avlopp. För att /../

ORS BioSystem Biologisk luktkontroll i avfallsrum

Biologisk luktkontroll för soprum

Bli av med lukten utan kyla eller ozon ORS BioSystem består av en biologiskt aktiv produkt, spraymunstycken som placeras över sopkärlen samt ett styrskåp som reglerar /../

Vent BioSystem fettreduceringssystem

Så här fungerar VENT BioSystem

Bryt ner fettet i storköksventilationen – utan kemikalier eller ozon VENT BioSystem är ett biologiskt och automatiskt rengöringssystem för ventilationssystem. Mikroorganismer bryter helt enkelt ner källan /../

film om bikternas Biobod

Ta en titt i Bioterias Biobod

Bioterias biobod är ett fristående miljöhus med smidiga lösningar på alla de problem som närmast undantagslöst uppstår i traditionella avfallsutrymmen. Luktkontroll och hygien hanteras med hjälp av bioteknik, som helt ersätter kemikalier, kyla och ozon. Ta en titt i boden här!

Anna Blucher om miljöteknik

Fett som ett samhällsproblem

I takt med att våra högt uppsatta klimatmål blir allt tuffare, bubblar det under ytan av nya innovativa lösningar. Och inte sällan hittar vi lösningar på gamla traditionella problem bland mikroorganismerna! Ser filmen som beskriver hur bioteknik kan lösa olika samhällsproblem! Se filmen om miljöteknik.

Bioteria elbilskonverterar

Bioteria elbilskonverterar

Vi lever som vi lär! Vi byter ut vår bensinbilspark mot miljövänliga elbilar! Men mer än så: samtliga anställda får en elbil subventionerad av företaget. För oss är det viktigt att verka för det hållbara samhället – inom vårt eget område – men även inom alla andra områden vi kan påverka. Se filmen om Bioterias elbilskonvertering.

Leading the biorevolution

Leading the Biorevolution

Bioterias lösningar innebär stora ekonomiska- och miljömässiga vinster, samtidigt innebär tekniken en kraftig minskning av driftstörningar. Bioterias BioSystem

Fettavskiljare med bioteknik

Bioterias fettavskiljare med bioteknik

En traditionell fettavskiljare utformad enligt SSEN 1825 ska tömmas 1 gång per månad. Genom att installera GOR BioSystem i din traditionella fettavskiljare bryts fettet ner kontinuerligt. Istället för att tömma 12 gånger per år kan du vanligtvis sänka tömningsbehovet till 1-4 gånger per år. Så här går det till!