Fettavskiljare

tömning av fettavskiljare med helikopter
Fettavskiljare

Fettavskiljare i väglöst land

När fettavskiljaren måste tömmas med helikopter finns ovanligt starka incitament att minska tömningsbehovet! Svenska Turistföreningen (STF) driver ett flertal restauranger och konferensanläggningar på mycket svårtillgängliga /../