Produkt

SBR-reningsverk

Om SBR-reningsverk

Reningsverk särskilt lämpade för skolor, förskolor, hembygdsgårdar och konferensanläggningar

Bioterias reningsverk är vanligtvis avsedda att rena det förbrukade vattnet från mellan 51 och 500 personekvivalenter (1 PE är den föroreningsbelastning en person uppskattas avge under ett dygn). Detta gör Bioterias reningsverk särskilt väl lämpade för skolor, förskolor, hembygdsgårdar och konferensanläggningar – eller för en större mängd enskilda avlopp.

 

SBR-teknik optimerad med biologisk rening

I Bioterias reningsverk använder vi oss av SBR-teknik – men effektiviserar reningen ytterligare med ett biosystem. Resultatet blir en effektiv och miljövänlig nedbrytning av fett och organiskt material direkt i reningsverket.

Bakterier finns i alla miljöer där de kan tillgodogöra sig vad de behöver för att leva och tillväxa. I avloppsvatten finns, som man kan förvänta sig, ett extremt rikt mikrobiellt ekosystem. Tillsammans skapar dessa mikroorganismer ett aktivt slam som kan användas för att rena vatten. Olika ämnen bryts ner av olika bakterier i komplicerade nätverk av samarbete: En bakteries avfallsprodukt blir en annan bakteries näring. Därigenom kan kemiska ämnen omvandlas av bakterier till något ofarligt eller till något som är enklare att avlägsna från vattnet. Dessa naturliga processer utnyttjas i reningsverkens biologiska reningssteg.

SBR BioSystem

När syrekrävande, högeffektiva bakterier tillsätts genom biosystemet kommer dessa att arbeta tillsammans med det ekosystem som redan finns på plats, så snart tanken luftas. Metoden är helt naturlig och innebär minsta möjliga miljöpåverkan.

SBR-teknik i kombination med SBR BioSystem innebär att luftbubblor (syresättning) och kraftfulla tillsatta bakterier samverkar för att förstärka de naturliga biologiska nedbrytningsprocesserna.

SBR BioSystem är ett patenterat biologiskt reningssteg speciellt framtaget för reningsverk. Systemet består av ett styrskåp som kontrollerar den biologiska processen, en biologisk produkt som innehåller levande mikroorganismer och ett bottenluftarsystem som tillsammans skapar rätt förutsättningar för effektiv luktbekämpning och fettnedbrytning. 

Driftsäkra anläggningar

Bioteria övertar ansvaret för reningsverkets drift och underhåll. Detta innebär att Bioteria garanterar en driftsäker verksamhet och utför regelbunden service. Bioterias reningsverk är uppkopplade mot Internet och står under ständig övervakning av en utbildad tekniker, som åtgärdar eventuella problem med mycket kort varsel.

Goda samarbeten

Den som inte är ansluten till det kommunala avloppssystemet måste själv rena sitt avloppsvatten innan det släpps tillbaka ut i naturen. I takt med att de stora kommunala reningsverken blir mer och mer framgångsrika i sitt reningsarbete börjar större krav riktas även mot de enskilda avloppen. I Sigtuna kommun har man valt att ta ett aktivt ansvar för miljön, genom att ta sig an den bristfälliga reningen av avloppsvatten på landsbygden.

Sigtuna kommun har i samarbete med Bioteria installerat högpresterande reningsverk i anslutning till skolor, förskolor och bygdegårdar i Odensala och Skepptuna. Reningsverken, som driftas av Bioteria, renar avloppsvattnet från upp till 300 personers dagliga verksamhet, med hjälp av bland annat bioteknik.

Även Svenska Turistföreningen (STF) har valt att ta hjälp av Bioteria för att skydda de känsliga naturområden som omger deras egna restauranger och konferensanläggningar. Detta ställer mycket höga krav på anläggningens fettavskiljare och reningsverk. Flera fjällstationer, som den i Saltoloukta, ligger mycket svårtillgängligt, och transporter (som vid tömning av fettavskiljare) sker med helikopter eller skoter. Det blir dyrt, även i bästa fall. Driftstörningar blir ännu dyrare. Och stopp i avloppsledningar – med bräddning av smutsigt avloppsvatten till omgivningen – måste till varje pris undvikas.

Saltoloukta fjällstation har kunnat reducera både tömningstransporter och driftstörningar till ett minimum. Samtidigt överträffar avloppsvattnets utsläppsvärden naturvårdsverkets krav vid hög skyddsnivå.

Sigtuna kommun väljer biologiskt reningsverk i 60-talsskolan

Odensala är ett litet samhälle beläget på den uppländska landsbygden mellan Märsta och Sigtuna, i Sigtuna kommun. Bebyggelsen består av gårdar, torp och villor omgivna av odlat slättland eller ett småkuperat skogslandskap. Ortens skola, förskola och bygdegård har tillgång till kommunalt vatten, men har enskilt avlopp. Tidigare, när byggnaderna var färre och miljökraven lägre, passerade avloppsvattnet endast genom en trekammarbrunn. Problemen var flera: dels renades inte vattnet tillräckligt och dels var luktproblem och andra olägenheter påtagliga.

Efter att Bioteria installerat ett minireningsverk på platsen är situationen nu helt annorlunda. Lukterna är minimerade och vattnet renas effektivt genom en kombination av bioteknik och SBR-teknik. Metoden är helt naturlig och bygger på biologiska processer som styrs med hjälp av luftbubblor! 

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Fördelar med BioSBR-reningsverk

Skräddarsytt och skalbart

Ett reningsverk från Bioteria är alltid specialanpassat till kundens behov och omgivningens förutsättningar. När reningsverket väl finns på plats kan anläggningen  skalas upp, om omgivningen tillåter, genom att till exempel förlänga tankarna eller fördubbla deras antal.

Boka ett möte eller en kostnadsfri demo

Vill du veta mer om biokonvertering och hur Bioteria kan hjälpa dig och din verksamhet? Ta då kontakt med oss, vi ser fram emot att träffas!

Kontakta oss
1
2
3
4
5

Vi erbjuder produkter och tjänster inom tre områden

AvloppsteknikMiljövänliga fettavskiljare, matavfallssystem, pumpstationer och reningsverk för alla verksamheter.Till Avloppsteknik
AvfallsteknikFristående miljöhus och kostnadseffektiva helhetslösningar för en modern och hållbar källsortering.Till Avfallsteknik
StorköksventilationSmarta helhetslösningar och produkter för en resurssnål och energieeffektiv storköksventilation.Till Storköksventilation

En hållbar framtid bygger på gröna kretslopp, där vi tar hand om det vi lämnar efter oss. I 25 års tid har vi på Bioteria hjälpt kunder att byta ut gamla fett- och avfallssystem till kostnadseffektiv och miljövänlig teknik.

På Bioteria arbetar vi längs hela värdekedjan inom fett- och avfallshantering. Från produktutveckling, rådgivning och projektering till installation, drift och underhåll.

Våra produkter bygger på naturliga processer fria från kemikalier. Det innebär att stora besparingar kan göras för miljön, samtidigt som det minskar behovet av drift och underhåll.

Idag hjälper vi kommuner och fastighetsbolag, restauranger, hotell och andra anläggningar runt om i Sverige som alla valt att nyttja fördelarna med miljöteknik.