Energieffektivisering av fastigheter

fasad

Vi har lösningar som spar energi och sänker driftkostnader

Skenande energipriser har satt energieffektivisering högst upp på fastighetsägarens agenda. Vi hjälper fastighetsbolag att hitta kostnadsbesparande åtgärder som spar både energi, miljö och driftkostnader. 

Vi är verksamma inom avloppsteknik, avfallshantering och storköksventilation. Inom samtliga områden finns pengar att spara i form av energieffektivisering och sänkta driftkostnader. Dessutom ger det positiv effekt på vår miljö.

 

Kostnadsbesparande åtgärder

Energikrävande avfallsrum

Det är inte ovanligt att hitta otaliga energikrävande kylda soprum i ett fastighetsbestånd. Ett kylt soprum drar i snitt 16.000 kWh per år. Skälet till att kyla avfall är att motverka dålig lukt. Om vi ersätter kylan med biologisk luktkontroll kan vi sänka elförbrukningen i snitt med 16.000 kWh per soprum. Det är en investering som snabbt räknas hem på sparad energi.

Läs mer

Ineffektiv värmeåtervinning

Fett som sätter igen en värmeväxlare kan bli en kostsam historia och många fastighetsägare väljer därför en säkrare väg – att helt välja bort värmeåtervinning från storköksventilationen. Ett effektivt fettreduceringssystem är en billig försäkring för att den feta luften varken ska sätta igen filter eller riskera att skada värmeväxlaren. Dessutom får du en betydligt mer effektiv och hygienisk storköksventilation som inte kräver samma behov av kostsamma sotningar. Och den heta luften kan effektivt återvinnas tillbaka till fastigheten.

Läs mer

Onödiga transporter

Den kanske största ekonomiska besparing hittar vi bland de tusentals onödiga transporter som dagligen sker till och från Sveriges alla matproducerande fastigheter. Alla verksamheter som tillämpar någon form av matlagning har krav på fettavskiljning. För att dessa tankar ska klara sin uppgift krävs att de töms ca 12 gånger per år. Med ca 72 000 livsmedelslokaler blir det ca 850 000 tunga transporter per år, bara för att transportera fett. Genom att bryta ner fettet, miljövänligt och säkert, direkt i tanken, kan transporterna drastiskt minskas. På så vis kan kommuner och fastighetsbolag spara stora summor varje år och minska sin klimatpåverkan enormt.

Läs mer

Akuta driftstörningar

Att släcka bränder är sällan en långsiktig lösning och resulterar i onödig energiförbrukning och höga kostnader. Som driftpartner tar vi ansvar för din anläggning och jobbar proaktivt med löpande drift och underhåll så din anläggning fungerar problemfritt år efter år. 

Läs mer

fasad

Säkra för framtida kostnadsökningar

Förutom alla de problem som skapats av skenande elkostnader, höjda bensinpriser och ökade transportkostnader finns även en djup oro att de positiva miljösatsningar som påbörjats kommer bromsas upp. Nu är det viktigare än någonsin att fortsätta med effektiva energibesparande investeringar för att säkra för framtida kostnadsökningar.

När du investera i bioteknologiska lösningar för fastigheten behöver du inte oroa dig för yttre faktorer som skenande elpriser och höjda transportkostnader. Syftet med Bioterias bioteknik är alltid att utmana traditionella metoder som skapar onödiga energiförluster, tunga transporter och kostsamma driftstörningar.

Läs mer

Vi hjälper dig

Vi vill hjälpa kommunala-  och privata fastighetsägare att hitta energibesparande åtgärder inom våra verksamhetsområden. Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Kontakt

Futurum

Benny Fägerstad

Verksamhetsutvecklare Futurum Fastigheter i Örebro
“För oss är det viktigt att få god ekonomi i de miljöinvesteringar vi gör, då kan vi investera i ännu fler miljöriktiga lösningar!”