Drift och underhåll

Bioteria driftar fettavskiljare

Få totalkontroll på dina anläggningar

Bioterias BioMaintenance Program är ett komplett program för drift och underhåll för fettavskiljare, storköksventilaton och avfallsutrymmen som utrustats med Bioterias BioSystem.

BioMaintenance Program innebär att ansvaret för funktion, driftsäkerhet och eventuell problemlösning övertas av Bioteria. Regelbundna servicebesök garanterar tidig upptäckt av förändringar eller störningar som kan behöva åtgärdas. Löpande kvalitetskontroller säkerställer att de biologiska processerna håller önskvärd kvalitet. Bioterias BioSystem kan även kopplas upp med Smart Bioremote för ökad driftsäkerhet och kontroll.

Vi finns representerade över hela landet och arbetar enbart med egna utbildade servicetekniker.

Fördelar med Maintenance Program

Löpande drift- och underhållsprogram

Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet genomföras av utbildad BioMaintenance Tekniker från Bioteria. Detta för att ditt anläggning ska fungera problemfritt och utan några driftstopp.

Vi tar hand om dina problem

Under ett servicetillfälle kan reparationer, injusteringar och byten av reservdelar inom avtalets ramar förekomma. Du får alltid garanti på reservdelar och arbete utförd av Bioterias BioMaintenance Tekniker. Inga reparationer som inte omfattas av avtalet kommer genomföras eller faktureras innan ditt samtycke.

Bioterias anläggningswebb

Alla system som installerats av Bioteria registreras och journalförs på Bioterias anläggningswebb. Här kan du logga in för att följa de arbeten som utförts på dina anläggningar. Du får tillgång till journaler, dokumentation och installationsprotokoll.

När du får problem

Ibland händer saker som kan ställa till problem i din verksamhet. Det kan vara stopp, dålig lukt eller annan typ av nedsatt funktion. Vid dessa tillfällen kan du snabbt få hjälp genom att göra en felanmälan. Din anmälan registreras och en utbildad BioMaintenance tekniker kommer inom kort åtgärda problemet.

 

Bioteria driftar fettavskiljare

Vi tar hand om dina problem!

Drift och underhåll av fettavskiljare

Bioterias Service-Team

Som driftpartner tar vi hand om din anläggning. Det innebär att vi regelbundet genomför servicebesök så din anläggning ska fungera problemfritt år efter år. Ibland händer saker som kan ställa till problem i din verksamhet. Vid dessa tillfällen kan du snabbt få hjälp genom att göra en felanmälan. Din anmälan registreras och en utbildad BioMaintenance tekniker kommer inom kort åtgärda problemet.

Garantier

Under ett servicetillfälle kan reparationer, injusteringar och byten av reservdelar inom avtalets ramar förekomma. Du får alltid garanti på reservdelar och arbete utförd av Bioterias BioMaintenance Tekniker. Inga reparationer som inte omfattas av avtalet kommer genomföras eller faktureras innan ditt samtycke.

Uppkopplad och smart teknik med Smart Bioremote

Bioterias styrteknik i Smart Bioremote

Driftsäkra anläggningar med uppkopplad teknik

Med Smart Bioremote kan Bioterias BioSystem kopplas upp för fjärrstyrning och fjärrövervakning. Det innebär att din anläggning står under ständig övervakning och möjliggör ett mer proaktivt drift- och underhållsarbete av Bioterias tekniker. Genom sensortekniken kan vi övervaka din anläggning 24 timmar om dygnet och förekomma eventuella driftstörningar. Fjärrstyrning innebär att vi dessutom kan åtgärda problem från distans. För dig som kund skapar Smart Bioremote inte bara en stor trygghet, du spar även mer pengar och miljö för att minskade driftstörningar och onödiga transporter.

För framtiden innebär uppkopplad teknik nya möjligheter. Den data vi får från uppkopplade fettavskiljare, avfallsrum och storköksventilationer kommer ge oss ny kunskap och forma framtida strategier kring hanteringen av avloppsvatten, avfall och energiförbrukning. Smart Bioremote är första steget till att bygga BioConcept City.

BioConcept City

 

Följ vårt arbete på webben

Bioterias drift och unheråll

Bioterias anläggningswebb

Alla system som installerats av Bioteria registreras och journalförs på Bioterias anläggningswebb. Här kan du logga in för att följa de arbeten som utförts på dina anläggningar. Du får tillgång till journaler, dokumentation och installationsprotokoll.

Med Bioterias anläggningswebb får du även full kontroll på alla kostnader. Du kan lätt ta fram statistik på hur mycket bioprodukt som gått åt eller om det skett några reparationer. På anläggningswebben kan du helt enkelt se hur dina anläggningar mår. Utöver allt detta får du även en indikation på vilka anläggningar som brister i sin funktion eller konstruktion. Dessa brister åtgärdas utifrån en åtgärdsplan i samråd med dig.

Underhållsarbete åtgärdas löpande av våra utbildade BioMaintenance tekniker.

Felanmälan

 

Vid eventuella driftstopp kontakta Bioteria.
Växel: 08-540 889 00
Mail: felanmalan@bioteria.com

Full kontroll med bioteknik

Genom strategiska beslut kring hanteringen av fettavskiljare, avfallsutrymmen och storköksventilationer har Örebro sparat en hel del pengar, miljö och driftproblem. Läs om hur Örebro kommun minskade sina tömningar med 92% genom att ladda ner artikeln kostnadsfritt via formuläret nedan.

Örebro Kommun  Full kontroll med bioteknik   Ladda ner