brand

Minska risken för brand i storköksventilationen – med bioteknik!

Brandfarligt fett från stekning och fritering ansamlas i köksfläktar och köksfilter. I imkanaler och ventilationstrummor skapas bränsleklädda korridorer för eld, som snabbt kan sprida sig i en hel fastighet. Brinnande fett är svårsläckt och brinner med hög temperatur. Elden måste kvävas (inget vatten!!) och bränslet/fettet kylas ner för att inte återantändas.

I ett storkök används stora mängder fett. Det innebär en ständig kamp mot fettet i alla dess former, på alla ytor. Fettet osar, stänker, droppar och kladdar. Det fäster vid insidan av alla rör och alla kanaler det passerar. Men fett på köksfilter, i imkanaler och ventilationssystem är inte bara en olägenhet: Det innebär en konkret brandfara. När brännbara fettbeläggningar utsätts för hetta i en syrerik miljö finns allt som krävs för att en brand ska starta. En mycket stor del av alla bränder i storkök och restauranger orsakas av matfett som antänder.

VENT BioSystem är ett biologiskt och helt automatiskt rengöringssystem för köksfilter, imkanaler och värmeväxlare. Det reducerar fettet – och därmed brandrisken! – med hjälp av fettnedbrytande mikroorganismer.

Eliminera fettet, så elimineras samtidigt både brandrisken och luktproblemen!

Den biologiska produkten, BioV, följer fettets väg i imkanalerna och bryter ner det där det annars ansamlas. BioV innehåller våra aktiva mikroorganismer. Produkten dimmas ut genom pneumatiska dysor vid ett flertal doseringspunkter utspridda i imkanalen. BioV och luft förs via slangar till doseringspunkterna enligt ett förutbestämt program. Processen styrs från styrskåpet, som reglerar tidpunkt och volym.

VENT Biosystem kan installeras både i nyproduktion och i befintlig storköksventilation samt anpassas till en mängd olika krav och variabler. Även värmeväxlare kan behandlas med bioteknik så att det går att ta till vara energin i frånluften.

Genom att utrusta köken med Bioterias specialanpassade kåpor med inbyggda biofilterhus (BioHOOD) kan även filtren kontinuerligt behandlas. Det resulterar i effektivare filter och reducerar mängden fett som släpps vidare upp i imkanalen. Även traditionella köksfilter kan rengöras med den biologiska produkten, vilket gör dem betydligt mer effektiva och lätta att hålla fria från fett, utan att de behöver diskas i diskmaskin.

Bioteknik är resurssnålt och kostnadseffektivt. Med hjälp av naturliga metoder kan vi effektivt förhindra uppkomsten av en mängd problem orsakade av fett – utan att använda kemikalier.