brand

Minska risken för brand i storköksventilationen – med bioteknik!

Brandfarligt fett från stekning och fritering ansamlas i köksfläktar och köksfilter. I imkanaler och ventilationstrummor skapas bränsleklädda korridorer för eld, som snabbt kan sprida sig i en hel fastighet. Brinnande fett är svårsläckt och brinner med hög temperatur. Elden måste kvävas (inget vatten!!) och bränslet/fettet kylas ner för att inte återantändas.

I ett storkök används stora mängder fett. Det innebär en ständig kamp mot fettet i alla dess former, på alla ytor. Fettet osar, stänker, droppar och kladdar. Det fäster vid insidan av alla rör och alla kanaler det passerar. Men fett på köksfilter, i imkanaler och ventilationssystem är inte bara en olägenhet: Det innebär en konkret brandfara. När brännbara fettbeläggningar utsätts för hetta i en syrerik miljö finns allt som krävs för att en brand ska starta. En mycket stor del av alla bränder i storkök och restauranger orsakas av matfett som antänder.

VENT BioSystem är ett biologiskt och helt automatiskt rengöringssystem för köksfilter, imkanaler och värmeväxlare. Det reducerar fettet – och därmed brandrisken! – med hjälp av fettnedbrytande mikroorganismer.

Eliminera fettet, så elimineras samtidigt både brandrisken och luktproblemen!

Den biologiska produkten, BioV, följer fettets väg i imkanalerna och bryter ner det där det annars ansamlas. BioV innehåller våra aktiva mikroorganismer. Produkten dimmas ut genom pneumatiska dysor vid ett flertal doseringspunkter utspridda i imkanalen. BioV och luft förs via slangar till doseringspunkterna enligt ett förutbestämt program. Processen styrs från styrskåpet, som reglerar tidpunkt och volym.

VENT Biosystem kan installeras både i nyproduktion och i befintlig storköksventilation samt anpassas till en mängd olika krav och variabler. Även värmeväxlare kan behandlas med bioteknik så att det går att ta till vara energin i frånluften.

Genom att utrusta köken med Bioterias specialanpassade kåpor med inbyggda biofilterhus (BioHOOD) kan även filtren kontinuerligt behandlas. Det resulterar i effektivare filter och reducerar mängden fett som släpps vidare upp i imkanalen. Även traditionella köksfilter kan rengöras med den biologiska produkten, vilket gör dem betydligt mer effektiva och lätta att hålla fria från fett, utan att de behöver diskas i diskmaskin.

Bioteknik är resurssnålt och kostnadseffektivt. Med hjälp av naturliga metoder kan vi effektivt förhindra uppkomsten av en mängd problem orsakade av fett – utan att använda kemikalier.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03