Fettreduceringssystem i ventilation

Fett i ventilationen – en brandrisk, energitjuv och miljöbov!

Matlagning i stor skala producerar stora mängder fett och matos. Den heta, fettbemängda vattenångan fångas upp i kökskåporna, leds bort genom imkanalerna och strömmar vidare ut i ventilationssystemet.

Om det feta matoset sedan bara försvann ut i friska luften vore allt gott och väl. Men fett har egenskaper som gör det till en av de mest svårhanterliga och problematiska avfallsprodukter vi producerar.  

 

Fettet osar, stänker, kladdar och ansamlas

När fett upphettas blir det flytande och kan finfördelas i det omgivande mediet. Löst i vattenånga är det flyktigt, närmast i gasform. När fettet passerar genom rör och kanaler kyls det ner, stelnar och fäster vid alla ytor. Det ansamlas och byggs på. I imkanaler uppstår snabbt olägenheter och problem. Det mest allvarliga är utan tvivel den akuta risken för brand. Fett är nämligen också mycket brandfarligt. Därför läggs varje år närmast en miljard kronor på nödvändig sotning/fettrengöring.

Fett kan lätt sätta igen värmeväxlare och omöjliggöra värmeåtervinning. När frånluften strömmar ut utan att värmen kan tas till vara förslösas stora mängder energi. Det brukar märkas på el-räkningen: Energiförbrukningen är ofta långt högre än den borde vara, i synnerhet vid stora luftflöden.

ett storkök pågår en ständig kamp mot fettet i alla dess former. En stor del av vår vardagliga kemikalieanvändning beror på fett. Fettet, och kampen mot det, sliter på vår miljö och på de människor som arbetar i storköken.

VENT Biosystem är ett helt biologiskt fettreduceringssystem

 

VENT BioSystem reducerar fett i filter, imkanaler och ventilation med hjälp av utvalda, levande mikroorganismer som bryter ner fettet på plats. De inte bara bryter ner det – de äter upp det, genom att först sönderdela fettmolekylerna och sedan förbruka dem i sin ämnesomsättning.

Liksom samtliga Bioterias biosystem består VENT BioSystem av tre grundläggande komponenter: Bioprodukten BioV som innehåller de aktiva mikroorganismerna, ett styrskåp för automatiserad dosering och en teknisk struktur som för ut bioprodukten och sprider den där den behövs.

Bioprodukten följer luftströmmarna och påbörjar nedbrytningsarbetet så snart den kommer i kontakt med en fettrik yta. Metoden är ofarlig  – vilket betyder att den inte innebär hälsorisker för den som vistas i lokaler där den används. Den kräver ingen säkerhetsutrustning eller något varningssystem. Mikroorganismerna är säkra för användning i köks- och sjukhusmiljö och innebär ingen negativ miljöpåverkan.

Bioteknik innebär att kopiera naturens metoder eller använda levande organismer för att utföra arbete i människans tjänst. Till skillnad från andra lösningar är levande nedbrytning ofarlig och miljövänlig. Den utsätter inte heller personalen för hälso- eller skaderisker i sin arbetsmiljö.

Clarion Post Hotel  12 mån med VENT BioSystem   Ladda ner