drift och underhåll av storköksventilationen

Drift och underhåll – ofta bortglömt men viktigast av allt!

Vilken metod är egentligen bäst för rengöring av fett i storköksventilationen? Enligt en studie, utförd på uppdrag av Belok, är de tre metoderna bioteknik, ozon och UV-ljus ungefär lika effektiva. Vad som däremot ofta förbises – och som oftast är orsaken bakom fortsatta problem med fett – är driften och underhållet av det fettreduceringssystem man valt att installera.

”– Vad vi har kunnat se så är underhåll en avgörande faktor för att dessa tre system ska ge ett bra resultat. Det är inte tekniken som är problemet, utan brist på underhåll”, konstaterar projektledaren Josep Termens, i Fastighetstidningen.

Slutsatsen i Beloks rapport blir därför att det viktigaste, både för fastighetsägaren och verksamhetsutövaren, är att försäkra sig om att det finns en långsiktig plan för drift och underhåll. 

Läs rapporten ”Fettavskiljning och värmeåtervinning i storkök”

 

Bioteria sätter drift och underhåll i centrum

VENT BioSystem är ett biologiskt och helt automatiskt rengöringssystem för köksfilter, imkanaler och värmeväxlare. Det reducerar fettet – och därmed brandrisken! – med hjälp av fettnedbrytande mikroorganismer.

När en tekniker från Bioteria installerar VENT Biosystem tar vi även över ansvaret för löpande service och underhåll i framtiden. Bioterias drift- och underhållsprogram innebär regelbundna besök där systemets alla delar kontrolleras och, om nödvändigt, justeras och åtgärdas. Bioprodukten fylls på. Det som är trasigt byts ut. Vårt mål är att ingen ska behöva ägna tid och kraft åt sitt fettreduceringssystem när det väl driftsatts.

All dokumentation och uppföljning sker löpande på vår kundwebb.

Bioteknik är både effektivt och hållbart

Bioteknik innebär besparingar på flera fronter, både i kronor, koldioxidutsläpp och energiförbrukning. Metoden är miljömässigt hållbar och reducerar behovet av kemikalier. Den är dessutom helt ofarlig och behöver inte omges av säkerhetsföreskrifter – till skillnad från t ex ett ozonaggregat.

VENT Biosystem

VENT Biosystem består av en biologisk produkt, pneumatiska dysor, slangar och ett styrskåp. Den biologiska produkten, BioV, innehåller våra aktiva mikroorganismer. Produkten dimmas ut genom pneumatiska dysor vid utspridda doseringspunkter i imkanalen. Processen styrs från styrskåpet, som reglerar tidpunkt och volym. Vi introducerar ett levande verktyg i ständigt arbete, i imkanaler, kåpor och filterhus.

VENT Biosystem kan installeras både i nyproduktion och i befintlig storköksventilation – samt anpassas till en mängd olika krav och variabler.

Läs mer:

Clarion Post Hotel  12 mån med VENT BioSystem   Ladda ner