kock lagar mat

Bioteknik för fettreducering i storkök är effektivt – och säkert!

Fett i storköksmiljöer kräver ett slitsamt evighetsarbete med kemisk och mekanisk rengöring. Eftersom fett dessutom är brandfarligt – i synnerhet om det utsätts för hetta i en syrerik miljö – måste även kökskåpor, filter och imkanalernas insidor hållas fria från fett. Köksfilter enbart, hur effektiva de än är, räcker inte. Fett som ansamlas i imkanaler är den främsta orsaken till bränder i storkök och restauranger!

Ett fettreducerande system är nödvändigt – både för att minska brandrisken och för att möjliggöra värmeåtervinning.

VENT BioSystem är ett helt och hållet biologiskt rengöringssystem som behandlar problemet där det uppstår; på alla ytor det feta matoset passerar på sin väg från stekbord, spisar och fritöser, genom köksfilter, längs insidorna av imkanaler och ut genom ventilationssystemet.

Fett – och fettbekämpning! – orsakar arbetsmiljöproblem

Imkanaler och ventilationssystem måste konstrueras så att brandrisken i största möjliga mån kan minskas. Förutom Boverkets byggregler finns en mängd standarder framtagna av branschföreningar inom brandskydd, sotning och ventilation.

Kampen för att reducera antalet köksbränder har resulterat i utvecklingen av olika slags fettreducerande system, som UV-ljus, ozon eller en kombination av dem båda. Samtliga lösningar levereras dock med en uppsättning säkerhetsföreskrifter. UV-ljuset kan skada ögonen vid oförsiktig exponering. Ozon är en giftig, korrosiv gas som till varje pris måste hindras från att läcka in i lokaler där människor vistas.

Vår biotekniska lösning bryter ner fett och organiskt material med hjälp av levande mikroorganismer. En effektiv metod, som samtidigt är så naturlig det bara är möjligt. Följaktligen är den även fullständigt ofarlig – för såväl människor som för djur, natur och miljö!

Fettreduktion utan säkerhetsrisker!

Nyligen stängdes ett skolkök efter ett betydande ozonläckage – ett mycket ovanligt men allvarligt tillbud som tydligt illustrerar ozonets egenskaper. När skolkökets personal kom tillbaka efter helgens ledighet märkte de snabbt att något var fel. De kände en stickande lukt och upplevde en tilltagande irritation i ögon och luftvägar. Men märkligast av allt: plastmaterialet i redskap, golvmattor och slangar hade blivit mjukt och klibbigt. Ozon är kraftfullt! Men just därför är det inte heller riskfritt att använda.

Även då ozonet innesluts som avsett i imkanalen korroderar det allt omgivande material. Höga ozonhalter kräver kanaler i rostfritt stål samt orsakar skador på gummimaterialet i exempelvis packningar och fläktvibrationsdämpare.

VENT Biosystem innebär inga hälsorisker och orsakar inte heller korrosion av plåt, tätningar, fläktremmar och elkablar. Systemet kräver varken varningslarm eller säkerhetsutrustning.  VENT Biosystem fungerar genom att levande, gynnsamma bakterier dimmas ut i imkanalerna där fettet annars skulle fästa och ansamlas. Den biologiska produkten (BioV) följer fettets väg och bryter ner det på plats.

Biosystemet kan installeras både i nyproduktion och i befintlig storköksventilation samt anpassas till en mängd olika krav och variabler. Genom att installera Bioterias kökskåpor med inbyggda biofilterhus kan även köksfiltren behandlas. Det resulterar i effektivare filter och reducerar mängden fett som släpps vidare upp i imkanalen. Även traditionella köksfilter kan rengöras med BioV, vilket gör dem betydligt mer effektiva och lätta att hålla fria från fett, utan att de behöver diskas i diskmaskin. 

Vi på Bioteria har ägnat de senaste 20 åren åt att bekämpa fett på ett innovativt och miljövänligt sätt, genom att använda kraften hos levande ekosystem. Med hjälp av bioteknik hjälper vi våra kunder att spara både pengar och energi i samtliga led, medan vi samtidigt kan göra en betydande insats för miljön.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03