Vi låter inte Sverige stanna

Vi genomlever nu tillsammans en kris som ställt vardagen på ända.

Precis som de flesta företag och verksamheter håller vi på Bioteria just nu på att anpassa oss till den exceptionella situation som uppstått. Vi håller oss informerade om utvecklingen och följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nu hjälper vi varandra att hålla oss friska och motverka smittspridning!

Men vi måste också visa mod och handlingskraft. Vårt samhälle får inte stanna. Alla verksamheter, stora som små, måste överleva. Vi måste fortsätta bygga Sverige! Den närmaste framtiden kommer ställa höga krav på flexibilitet, solidaritet och uthållighet.

Bioterias mål i närtid är att efter bästa förmåga fortsätta utföra våra vardagliga uppgifter och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder. Vår verksamhet stödjer viktiga samhällsfunktioner som inte får svikta eller stänga ner. Vattnets infrastruktur måste hållas fri från fett, liksom storkökens imkanaler, och reningsverken (våra egna och de stora, kommunala) måste fungera till sin fulla kapacitet.

Men vi kommer alla tvingas ställa om på något sätt, anpassa oss och finna lösningar. Bioterias arbete kanske måste ske under nya former. Våra kundrelationer flyttar redan över till nätet, snabbare och på ett mer omfattande vis än vi tänkt oss! Våra kundmöten kommer med stor sannolikhet framledes att äga rum i digitala kanaler.

Bioterias uppdrag innebär i vissa fall fysiska besök på platser där våra biosystem finns installerade. Vi kommer att vara flexibla och så långt det är möjligt tillmötesgå våra kunders önskemål kring till exempel tider och villkor för tillträde till våra anläggningar. Vi strävar just nu efter att minska våra medarbetares sociala kontakter och undvika förflyttningar som inte är absolut nödvändiga.

Låt oss hjälpas åt, hålla kontakten, stödja och underlätta varandras vardag och verksamhet. Ta hand om varandra! 

Varma hälsningar,

/Alla på Bioteria