Våra kunder har sagt…

Bioteria är ett innovativt miljöteknikföretag. Vi utvecklar våra egna hållbara lösningar och tar ansvar för resultatet från projekteringen till installationen – och därutöver. Vi ser vad som fungerar i verkligheten, och det åligger dessutom oss att lösa de eventuella problem som uppstår. Kunskapen och den praktiska erfarenhet detta ger oss återinvesterar vi i vårt fortsatta utvecklingsarbete. 

Nu har vi utfört en kundundersökning i syfte att fylla en viktig kunskapslucka. Vi ville veta vad våra kunder egentligen tycker om oss! – Och svaret gjorde oss glada och stolta.

Nio av tio kunder skulle rekommendera Bioteria till en vän eller branschkollega

Det visar sig nämligen att vi uppfattas som det vi mest av allt vill vara: en kunskapspartner som lever upp till förväntningarna och löser kundernas problem. Nio av tio kunder skulle rekommendera Bioteria till en vän eller branschkollega.

På frågan vad våra kunder mest av allt värdesätter rankades vår roll som kunskapspartner högst, tätt följt av det faktum att vi levererar helhetslösningar. Vårt bemötande uppfattas dessutom som trevligt och hjälpsamt – vilket (naturligtvis!) är precis vad vi eftersträvar.

Men eftersom vi levererar helhetslösningar för storköksventilation, avfallshantering och fettavskiljning så kommer betydligt fler än våra kunder i kontakt med Bioterias produkter. Våra regelrätta kunder är i stor utsträckning beslutsfattare inom stora kommunala verksamheter och fastighetsbolag. Våra brukare, däremot, använder sig dagligen av våra lösningar på sina arbetsplatser. Vi är därför mycket nöjda med att även 19 av 20 brukare skulle rekommendera oss till en vän eller branschkollega.  

Resultatet av vår kundundersökning är uppmuntrande och visar oss att vi är på rätt väg. Vi strävar efter att föra ut bioteknikens fantastiska möjligheter i samhället och erbjuda praktiska verktyg i det vardagliga miljöarbetet.

Tillsammans med våra kunder, leverantörer och brukare kan vi bygga en bättre värld.