Sveriges kommuner och fastighetsbolag tar upp kampen mot fett!

En stor mängd fett belastar idag samhället. Igensatta avlopp, bränder i ventilationer och luktproblem i avfallsutrymmen är bara några av de problem fettet orsakar. Modern miljöteknik håller dock på att ändra på det. 

På Sveriges kommuner och fastighetsbolag är man ofta smärtsamt medveten om alla de problem fettet ställer till med. För både den enskilda fastighetsägaren och samhället i stort är fettet en källa till ständig kamp. Men det blir allt mer vanligt att privata och kommunala fastighetsbolag övergår till modern bioteknik – genom att biokonvertera.

En biokonvertering innebär en övergång från traditionell teknik till miljövänlig och hållbar bioteknik. Bioteria har utvecklat tre olika biosystem, där tekniska lösningar och gynnsamma mikroorganismer samverkar för att bryta ner och förbruka fettet där det ansamlas – i fettavskiljaren, avloppet, storköksventilationen och i avfallsutrymmen. Genom att biokonvertera en fastighet kan vi lösa de problem som fettet skapar – direkt vid källan.

Bioteknik imiterar naturens metoder och skapar därför inte heller några nya problem, vare sig för människa eller miljö. Detta ger oss äntligen möjligheten att lämna traditionella, miljöförstörande lösningar bakom oss och istället använda biologiska metoder för att lösa problem, med omsorg om vår planet.

Vi står inför ett betydelsefullt och hoppingivande teknikskifte!