Smart Bioremote – för verksamheten och miljön

Digitaliseringen, och den omfattande strukturomvandling den medför, är en central del av BioConcept City. BioConcept City är Bioterias framtidsvision om den hållbara staden, där bioteknik integrerats i stadsbyggnaden. Den gröna tekniken minimerar miljöbelastningen från koldioxidutsläpp, kemikalieanvändning och fossila bränslen. Men BioConcept City är även digitaliserad och dess teknik uppkopplad mot Internet. Med lanseringen av Smart Bioremote går Bioteria som helhet in i en ny fas. Smart Bioremote innebär ett första konkret steg mot realiseringen av vår vision.

Digitalisering och hållbarhet för en ny tid

Vi ser biotekniken som framtidens hållbara teknik – effektiv, grön och resurssnål. Målet är en cirkulär ekonomi och hållbarhet i samtliga led. Bioterias lösningar finns redan utvecklade, de flesta av dem dock osynliga i vardagen och mer eller mindre dolda i stadens fundament.

Tillsammans med Realtime Embedded AB (RTE), har vi nu utvecklat ett system med sensorer, som kopplar upp våra biotekniska applikationer och våra produkter mot en molntjänst. Dessa sensorer mäter kontinuerligt en mängd parametrar; såsom vattenkvalitet, avloppsvattnets karaktär, dess temperatur och flöde.

Bioteria har revolutionerat samhällets fetthantering med hjälp av bioteknik. Vi fokuserar på fett, eftersom det är ett område som effektivt och jämförelsevis enkelt kan åtgärdas med hjälp av bioteknik. Men också på grund av att fett har unika egenskaper som gör det exceptionellt besvärligt så snart det omvandlas till avfall. Fettproblemet drabbar både samhället och miljön.

Både samhällsnytta och nya möjligheter för våra kunder!

Smart Bioremote ger helt ny möjlighet att övervaka, styra och kartlägga anläggningar och – genom inflödet av information i realtid – ta kontroll över effektivitet, funktion och resursförbrukning. I förlängningen innebär uppkopplingen att våra system kommer att kunna kommunicera med varandra och med andra system. En verksamhetsutövare får därmed en plattform att vidareutveckla i enlighet med de egna behoven. Beroende på verksamhet inriktning kommer man att kunna koppla upp egna applikationer – som restaurangens eller hotellets bokningssystem.

På samhällsnivå kan möjligheten att vidareutveckla egna nätverksuppkopplingar gälla till exempel mot reningsverk och pumpstationer, eller de stora kommunala reningsverken. Det är absolut centralt för varje samhälle med en fungerande infrastruktur för rening av avloppsvatten. De kommunala reningsverken är de absolut viktigaste instanserna på vattnets väg genom samhället. Information om det inflödande vattnet kan exempelvis erbjuda kommunerna möjlighet till omedelbar anpassning av kapaciteten. Systemen blir flexibla vilket dels sparar resurser, dels minskar risken för driftstörningar.

Smart Bioremote är även ett verktyg för ökad hållbarhet

Eftersom kommunerna är huvudmän för samhällets vattenförsörjning kan Smart Bioremote erbjuda dessa möjligheten till informationsbaserad vattenförvaltning. Vattenmyndigheterna definierar begreppet på följande sätt:

“Vattenförvaltning är ett samlingsord för det arbete som görs med vatten av svenska myndigheter och kommuner. EU:s vattendirektiv ligger till grund för arbetet som syftar till att vi ska förbättra våra vatten och skapa en hållbar förvaltning av dem. EU:s vattendirektiv innebär att alla medlemsländer ska använda samma regelverk för att förvalta sina vatten. Syftet med reglerna är att förbättra och skydda vatten. På så sätt kan vi både säkra tillgången på dricksvatten och bevara naturliga miljöer.”

Arbetet gäller allt vatten, och målet är att skydda den livsviktiga råvaran i vilken miljö den än förekommer – från sjöar, vattendrag och grundvatten till dricksvatten. Här är samhällets infrastruktur för vatten en av de viktigaste hörnstenarna.
Övervakningen av naturens vatten innebär redan att mängder av data kan samlas in och ge överblick över tillståndet för Sveriges vattenresurser. Smart Bioremote innebär att motsvarande övervakning kan utföras även inne i samhällets kretslopp.

På samma sätt ges denna möjlighet till privata företag. Vattenförvaltning är ett gemensamt åtagande, där alla samhällets aktörer och instanser hjälps åt – vilket också är helt nödvändigt – för att nå ett gemensamt mål.
Som Världsnaturfonden konstaterar: ”Det handlar också om att samla in data och beräkna sin vattenpåverkan för att sedan kunna sätta upp en vattenstrategi, målsättningar och tydliga roller i arbetet att effektivisera sin vattenanvändning och minimera föroreningar och annan påverkan.”

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03