Samhällsförändringar sker nu i rekordfart

Plötsligt vill – eller måste! – alla undvika resor och sociala kontakter.

Detta har i sin tur fått alla slags verksamhetsutövare att famla efter tekniklösningar som kan ersätta personliga möten, gemensamma aktiviteter och fysisk närvaro. Allt och alla som kan flyttar till nätet. Varor köps och säljs online. Lägenhetsvisningar direktsänds. Undervisning sker på distans. Videosamtal och digitala läkemedelsautomater väntas snart kunna ersätta hembesök i äldreomsorgen.

Det sker fler omvälvande samhällsförändringar enligt samma mönster. De följer en sedan länge utstakad riktning – men de sker i en svindlande hastighet. Samhällets ökande digitalisering är både planerad och önskvärd. Det är också önskvärt att minska behovet av olja och ställa om till förnybar, grön energi. Men nu forceras utvecklingen med en kraft ingen trodde var möjlig.

Mer digitalisering – mindre fossila bränslen

Oljepriset faller dramatiskt på grund av coronaviruset. Människor slutar flyga, resa, förflytta sig. Samhällsekonomin bromsar in och avstannar tvärt. Vilda getter intar de folktomma gatorna. Ja – det sista tillhör visserligen undantagen. Men det går inte att bortse ifrån att krisen leder till en påtaglig minskning av utsläpp och föroreningar, eller att den tycks ha gynnsamma effekter på miljö, natur, vilda djur och klimat.

Fatih Birol, chefen för det Internationella Energirådet IEA, uppmanar nu världens beslutfattare att ta det exceptionella tillfället i akt och avskaffa de enorma statliga subventionerna av fossila bränslen. Subventionerna, påpekar han, är en kostsam utgift som ofta i realiteten uppmuntrar människor att förslösa energi och därmed öka utsläppen.“I dag uppgår dessa subventioner till omkring 400 miljarder dollar, och drygt 40 procent av dem handlar om att göra oljeprodukter billigare.” 

Världens regeringar står i dagsläget, direkt eller indirekt, för över 70 procent av de globala energiinvesteringarna. De insatser som vidtas för att dra världen ur corona-krisen kommer ha en avgörande betydelse för framtiden. När samhällsmaskineriet kör igång igen bör de föråldrade delarna vara utbytta, ombyggda, effektiviserade, bränslesnålare, mer hållbara – och definitivt mer klimatsmarta.

Kontakta Bioteria 

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03