Probiotisk rengöring: Låt en städande bakterieflora arbeta i soprummet!

Kemi är billigt, snabbt och starkt. Bioteknik är skonsamt, långsamt och hållbart.

Bioteknik innebär att använda mikroorganismernas förmågor i människans tjänst. Probiotisk rengöring sker med hjälp av gynnsamma bakteriekulturer som ger nedbrytningskraft till miljövänliga städprodukter.

Probiotisk rengöring ”nollställer” avfallsutrymmet genom att dels göra rent på djupet, dels efterlämna en biofilm av välkända, städande bakterier som skapar kvardröjande städeffekt. Det blir renare – och i längden blir det också billigare. Framför allt blir kostnaden lägre för miljön: De probiotiska städprodukterna är hållbara från tillverkning till (biologisk) nedbrytning.

Ett avfallsutrymme är en plats där nedbrytande bakterier trivs! Det märks inte minst på lukten, om soprummet får sköta sig själv utan några särskilda insatser för luktkontroll. De bakterier som frodas bland soporna är de opportunister som råkade finnas i närmiljön, eller som förts dit av en slump. Och de är mycket sällan vad vi kallar ”gynnsamma”. Skillnaden är lika stor som mellan de bakterier som förstör maten och de bakteriekulturer som skapar ost och yoghurt.

Ett skräddarsytt ekosystem av gynnsamma och välkända bakterier tar form

Bakteriekulturer som används för rengöring bryter ner smutsen i sina beståndsdelar utan att illaluktande restprodukter uppstår. De rengör grundligt och på djupet. De är aktiva nere i porösa material, i sprickor, i springor och i svåråtkomliga vrår. De når in överallt, blir kvar och fortsätter att förbruka fett, smuts och organiskt material långt efter att städningen är avslutad. Det blir grundligt rent och effekten består längre. De levande bakterierna verkar dygnet runt – vilket gör städningen till en pågående, sakta avklingande process.

I stället för att utplåna allt liv, vilket sker vid användning av kemikalier, så sker ett byte av bakterier. Ett tillfälligt tomrum fylls nämligen snabbt igen av de bakterier som råkar finnas i omgivningen. När bakterierna i probiotiska (eller biotekniska) städprodukter sprids över en yta upptar de utrymmet och fördröjer den återkolonisering som annars sker mycket snabbt. Allierade städbakterier som vi känner till ersätter det sammelsurium av kreti och pleti-bakterier som slumpen fört dit!

Probiotiska rengöringsmedel är exceptionellt hållbara!

När biologiska metoder ersätter kemiska rengöringsmedel minskar både vattenförbrukning och miljöpåverkan. Det använda tvättvattnet förorenas inte av kemikalier innan det spolas ut i avloppet. De levande bakteriekulturerna odlas dessutom fram genom jäsning, vilket förbrukar ytterst litet resurser. Rengöringsmedlen är milda, skonsamma, biologiskt framställda och biologiskt nedbrytbara.

Bioteria utför probiotisk rengöring på starkt nedsmutsade ytor i avfallsutrymmen och sopkärl. Resultatet blir en ren, fräsch och betydligt sundare miljö på en ofta något bortglömd plats, där människor ändå regelbundet uppehåller sig.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster inom probiotisk rengöring!

Kontakta oss!