prins daniel fellowship

Niklas Axelsson, inbjuden till Prins Daniels Entreprenörsdag

Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskapsprogram ska inspirera unga människor till entreprenörskap och stötta unga entreprenörer. Genom att presentera förebilder och att i dialog möta gymnasieelever och universitets- och högskolestudenter är målsättningen att långsiktigt bidra till en kultur som främjar entreprenörskap. Det är med stor ära Niklas Axelsson, VD och grundare på Bioteria, tog emot den personliga och ärofyllda inbjudan till Prins Daniels Entreprenörsdag i Stockholm.