smarta städer

Möt oss på Smarta Städer!

Mässan med det senaste inom utvecklingen av framtidens smarta och hållbara stad.  

Fett har blivit en av våra största utmaningar, överallt runt om i världen. När fett blir avfall orsakar det en rad problem som kostar samhället enorma summor och förstör miljön. Men fettet har fått ett ökat fokus och kunskapen växer – men det går långsamt!

Vi vill påskynda teknikskiftet och ersätta de traditionella och miljöbelastande lösningar vi idag använder i kampen mot fett! Och detta gäller inte bara fettet i ledningsnätet utan också fettet i storköksventilationen och matavfallet. De svenska miljömålen förutsätter att samhället lyckas hålla fettet under kontroll – utan att kampen i sig leder till nya miljöproblem.

Genom att biokonvertera anläggningar till miljövänlig bioteknik agerar vi långsiktig och hållbart. Bioteknik är en viktig pusselbit i framtidens städer. Av den anledningen ser vi Smarta Städer som en viktig mötesplats, där vi kan sprida vår kunskap och presentera lösningar som spar pengar, miljö och driftproblem.

Vi ses på Smarta Städer den 22 och 23 november 2017