bild av coronavirus

Intensivt fokus på proteinspikar i nanostorlek

Nu när allt intresse riktar sig mot coronaviruset…

…lägger en mängd forskare inom olika nanovetenskaper sitt fokus specifikt på de små “spikar” som sticker ut från virusets ytterhölje. Spikarna, som är byggda av proteiner, är avgörande för virusets förmåga att infektera en levande cell. Därför är de också måltavla för tänkta vaccin och för mediciner mot CoViD-19

Prefixet “nano” betyder 10-9. Det är alltså en mycket liten värld som beskrivs med hjälp av denna SI-enhet. En nanometer är en längdenhet som används för att beskriva mycket korta sträckor, som sträckorna mellan atomerna i molekyler. Det är på nanoskalan som gränserna mellan biologi, kemi, fysik och mänskliga skapelser – som teknik och elektronik – flyter samman. Det är också i nanovärlden som livets samtliga centrala processer äger rum. 

“SARS-CoV-2, som orsakar nu aktuella CoViD-19, är ett rätt stort virus: 120 nanometer i diameter. Det betyder att man får plats med ungefär 500 virus på bredden av ett hårstrå.” berättar Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet (Unt 22/3-20).

Hon ser ökad kunskap om biologins protein-mekanik på nanonivå som det viktigaste motmedlet – både mot viruset och mot den nuvarande vanmakten mot sjukdomen. Hennes kollegor runt om i världen arbetar nu “som galningar” för att finna strategier som slår ut de små nanoobjekten på virusets yta.

SARS-CoV-2 är redan extremt välstuderat

Viruset är redan utforskat och kartlagt. Det genetiska materialet är sekvenserat, utläst och uttolkat. Virusets ytproteiner är beskrivna ner till atom-nivå och de gener som kodar för dem är identifierade. Bidragen till den snabbt växande kunskapen kommer från hela världen. Allt ligger nu tillgängligt för all världens forskare i olika offentliga databaser. Det står alltså även fullständigt klart vad protein-nanospikarna gör: De binder till vissa speciella receptorer (ACE2, angiotensin-converting enzyme 2) på den mänskliga cellens yta. Spikarna fungerar som nycklar – eller konservöppnare – som möjliggör infektion.

Den som lyckas förstöra, inaktivera eller blockera protein-nanospikarna har därmed gjort viruspartiklarna ofarliga för människor. Det finns i teorin många olika sätt att nå samma mål. Forskare undersöker nu vad som är dels verksamt, dels vad som är praktiskt möjligt.

Under tiden är det viktigaste för oss andra att bara fortsätta med de åtgärder som förhindrar smittspridning.

Håll ut! Ta hand om er.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03