Här är tre (stora!) skäl till att börja rengöra med bioteknik!

Probiotiska rengöringsmedel är bioteknik i praktiken!

Ett probiotiskt rengöringsmedel har åtskilliga unika kvaliteter som alltför få känner till – än så länge. Det vill vi ändra på! Här är några av dem:

1. Renheten!

En rengöring med probiotiska rengöringsmedel tar inte bara bort smuts och oönskade bakterier utan tillför även något: gynnsamma, välkända bakterier som upptar ytan efteråt. De fortsätter aktivt att hålla rent efter att städningen är avslutad och bildar en skyddande, långtidsverkande barriär.

Ett tomrum – som tillfälligt uppstår efter en rengöring med kemiska rengöringsmedel – fylls snabbt av de oönskade bakterierna igen. Eller av mer motståndskraftiga varianter. Eller av olika svamparter.

2. Hållbarheten!

Den biotekniska metoden bygger på biologiska lösningar som uppstått i naturen eller i levande celler. Levande mikroorganismer odlas fram genom jäsning. En probiotisk rengöringsprodukt är hållbar från tillverkning till nedbrytning.

Bioteknik ersätter kemi och minskar därför den vardagliga kemikalieanvändningen i samhället.

Biologiska rengöringsmedel och tvättmedel belastar inte det använda vattnet med kemikalier och spar därför vattenresurser.

3. Hälsan!

Vi har allierade bakterier i magen och vi har framställt mat med hjälp av bakterier (och andra mikroorganismer) i tusentals år. Det nya är att man kan städa med dem! Det viktiga är nämligen vilka bakterier som finns på plats – och vad de gör. Om vi omger oss med kända, gynnsamma bakterier är det både hygieniskt och bra för vår hälsa.

När bioteknik ersätter kemi slipper vi utsättas för onödiga kemikalier i vardagen. Probiotiska rengöringsmedel är skonsamma och pH-neutrala.

– Men varför städar, tvättar och rengör då inte alla med bioteknik?

Det kan man fråga sig! Om det nu är så bra! Men svaret är enkelt: Kemi är billigt, snabbt och starkt – och vi befinner oss fortfarande i en övergångsfas, på väg ut ur en tidsperiod då detta var det enda som räknades. Vi lämnar en era som helt dominerats av obegränsad tillgång på billig olja, plast och starka kemikalier. En tid då kostnaden för miljön inte ens beaktades. Det är därför tydligt att det största – kulturella – skiftet redan skett: de flesta ryser idag inför den obekymrade världsbilden. Men kemi är fortfarande billigast att både framställa och använda. Det är tillgängligt, bekvämt och ”det vanliga”.

Sakta men säkert fasas dock produkterna från fossil-och-kemi-perioden ut! Och bioteknik är en drivande del av den utvecklingen. Probiotiska rengöringsmedel gör som sagt rent på ett annat sätt. De gör rengöringen till en pågående process – med en eftersläpande, långsam och grundlig ”rengöringssvans”. Det blir därför också rent på ett annat sätt: produkterna rengör, skyddar och behandlar utan att själva skapa nya problem för människa eller miljö. De kommer också, sakta men säkert, att bli allt mer tillgängliga.

Bioteria utför probiotisk rengöring av hårt smutsade ytor i soprum och avfallsutrymmen samt även i utrymmen där våra biosystem befinner sig. 

Kontakta oss så berättar vi mer!