Håll coronaviruset på avstånd med hjälp av god handhygien, effektiv städning och sunt förnuft

Med hjälp av gott omdöme, noggranna städrutiner och rena händer kan vi definitivt bidra till minskad smittspridning – och förhoppningsvis även hålla oss friska!

Vi vet redan en hel del om det nya coronaviruset SARS-CoV-2, som nu sveper över världen för första gången. Den viktigaste kunskapen handlar framför allt om hur sjukdomen (som fått namnet Covid-19) kan undvikas, hur smittspridningen ska förhindras och hur viruset kan bekämpas.

Folkhälsomyndigheten råder allmänheten att undvika kontakt med sjuka personer, tvätta händerna med tvål och varmt vatten samt undvika att vidröra ansiktet med händerna. Dessa generella råd är slutsatser som grundar sig på den aktuella kunskapen om viruset och dess smittvägar.

Vad är ett virus? Läs mer här!

Spridning av Covid-19 kan ske genom kontakt-, dropp- och aerosolsmitta

Coronaviruset sprids direkt från människa till människa genom hosta och nysningar. Smittan överförs då genom ytterst små, virusrika vätskedroppar som förblir svävande i luften tillräckligt länge för att någon ska hinna andas in dem. En annan smittväg är otvättade händer – exempelvis då någon som kommit i kontakt med smittämnet för sina händer till ögon, näsa eller mun.

Fettlösande medel inaktiverar viruset

Regelbunden handtvätt med tvål och vatten anses för tillfället vara en fullgod åtgärd för att förhindra smitta och smittspridning. Tvålen löser smuts och fett så att vattnet – helst varmt – kan skölja bort det, tillsammans med eventuella viruspartiklar. Men tvålens fettlösande egenskaper kan även inaktivera viruset, vars yttre hölje till stor del består av fett.

Coronavirusets hölje är av samma typ som det lipidmembran som omger en cell – helt enkelt för att viruset tillägnat sig en del av den cell viruset avknoppades från. Detta gör viruset känsligt; sprit, tvål och andra fettlösande medel förstör det förhållandevis enkelt.

“Sprit fungerar, liksom tvål eller andra fettlösande medel. Eftersom viruset har ett hölje av fett så inaktiveras det av dessa medel”, förklarar Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet. “Man ska tvätta noga, och inte snåla med tvålen. Sprit fungerar också. Det inaktiverar viruset jättefort, några minuter räcker”.

Detta är minst sagt en stor fördel. Viruset kan följaktligen tvättas, städas, sköljas, gnidas och torkas bort genom regelbunden rengöring med vanliga rengöringsmedel. Ett sätt att motverka smittspridningen är att utöka städningen i gemensamhetsytor och offentliga rum, samt använda sprit på föremål som många berör, exempelvis dörrhandtag.

Detta vet vi idag:

Eftersom viruspartiklarna inte är luftburna är de bundna till finfördelade vätskedroppar, aerosoler, fett, oljor eller smuts. De kan förbli svävande i luften en kort stund (till exempel efter en nysning), men faller snart mot marken. De fäster vid ytor och kan då troligtvis ge upphov till kontaktsmitta via händerna.

Omsorgsfull handtvätt med tvål och vatten räcker för att lösa och avlägsna det fett som binder viruspartiklar och annan smuts till huden – och fettlösande egenskaper hos rengöringsmedel kan räcka för att inaktivera viruset.

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Undvik kontakt med sjuka människor.
  • Är du själv sjuk – stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. 

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03