gröna solberga

Gröna Solberga – ett utvecklingsprojekt mitt i bostadsmiljön

Mitt i bostadsområdet Solberga strax söder om Stockholm pågår just nu ett utvecklingsprojekt där företag, akademi och olika organisationer samverkar för att hitta lösningar på olika hållbarhetsutmaningar inom bostadssektorn.

Boendet står för ca 40 procent av energianvändningen i Sverige. Det vill Svenska Miljöinstitutet (IVL) ändra på. Tillsammans med Stockholmshem har man därför skapat Gröna Solberga, en forsknings- och demonstrationsanläggning – mitt i bostadsområdet. Syftet är att skapa en plats där företag tillsammans med boende kan utveckla nya lösningar i en verklig bostadsmiljö.

Med projektet vill man visa hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Fokus ligger på att ta fram nya innovativa lösningar, i första hand för hantering av dagvatten och avfall.

Bioteria tar avfallshanteringen ett steg längre

Bioteria är ett av de företag som finns med i projektet för att ta avfallshanteringen ett steg längre. På plats finns nu Bioterias Biobod – ett fristående miljöhus för avfallshantering som helt drivs av solceller och behandlar lukter med miljövänlig bioteknik.

”– Gröna Solberga såg vi som en spännande testbädd där vi skulle få möjlighet att komma nära slutanvändaren, alltså hyresgästerna. Att få delta i projektet tillsammans med andra företag som delar vår syn på ett hållbart samhälle ger en extra spännande dimension.”, berättar Charlotta Buch, som ansvarar för utvecklingen av Bioterias bioprocesser.

Bioteria kommer tillsammans med de boende i Solberga att arbeta fram ett sätt att tillvarata de organiska avfallet – och skapa en lokal jordfabrik som möjliggör odlingsbara ytor i boendemiljön.

Ladda ner vår guide som beskriver ”allt du behöver veta” om du ska bygga ett miljöhus!

Guide  Allt du bör känna till när du ska bygga miljöhus? Ladda ner

 

…eller läs om fristående miljöhus och Bioboden här:

Guide  Fristående miljöhus   - snabbt, billigt och enkelt! Ladda ner