Gör vi tillräckligt för att gynna nya miljöinnovationer inom VA?

Välkommen på webbinarie: En dialog om hur kommuner kan jobba med förnyelse och innovationer.
Måndagen den 30 november 13:30 – 14:30

Idag pågår ett enormt resursslöseri, där värdefulla naturtillgångar förbrukas utan att kunna återanvändas. Detta gäller i synnerhet rent vatten – en fullständigt livsavgörande men alltmer begränsad resurs. Det vatten som används idag behöver renas och återanvändas, och för det behövs förändringar.

Välkommen till en viktig dialog om hur kommuner kan stimulera innovation och förnyelse som rör vatten. Hur kan ett närmare samarbete och utbyte med branschaktörer främja utvecklingen av den smarta och hållbara staden?

Medverkande paneldeltagare är Annica Nordgren (C), kommunalråd, Täby kommun, Maria Antonsson (MP), ordförande, Stockholm Vatten, Markus Selin (S), riksdagsledamot, Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten, Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco och Niklas Axelsson, vd, Bioteria Technologies. Moderator är Per Ankersjö, A Beautiful Soup.

Program

13:30 – 13:35
Välkommen – Moderator Per Ankersjö, A Beautiful Soup, inleder webinariet

13:35 – 13:50
Den smarta och hållbara staden med hjälp av bioteknik – Niklas Axelsson, vd, Bioteria Technologies, berättar om hur man med hjälp av bioteknik kan främja utvecklingen av den smarta och hållbara staden

13:50 – 14:00
VA-utmaningen och behovet av innovationer – Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten, belyser VA-utmaningarna och behovet av innovationer för ett klimatsmartare samhälle

14:00 – 14.25
Gör vi tillräckligt för att gynna nya miljöinnovationer inom VA? – Panelsamtal med Annica Nordgren (C), kommunalråd, Täby kommun, Maria Antonsson (MP), ordförande, Stockholm Vatten, Markus Selin (S), riksdagsledamot och Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten och Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco och Niklas Axelsson, vd, Bioteria Technologies

14:25 – 14:30
Avslutning – Moderator Per Ankersjö och Niklas Axelsson, vd, Bioteria Technologies, sammanfattar webinariet

14.30
Slut

Anmäl dig här

OSA senast måndagen den 30 november, kl 12.00.

När du har anmält dig får du en länk som du använder för att delta. Om du inte finner kalenderinbjudan i e-postlådan, leta i din skräppostlåda. Webinariet kommer i efterhand att publiceras på Digitala Stadsutvecklingsdagarnas webbsida och YouTube-kanal.

Bioteria Technologies är ett svenskt bioteknikföretag som ägnat de senaste 20 åren åt att söka miljövänliga lösningar för att rena vatten och eliminera de problem som fett orsakar i samhället. Visionen är BioConcept City, en stad där bioteknik integrerats i stadsbyggnaden och minimerar miljöbelastningen från koldioxidutsläpp, kemikalieanvändning och fossila bränslen. Mycket befinner sig på forskningsstadiet, ibland som prototyper. Men tekniken finns redan fullt utvecklad inom flera områden – som avfallshantering och avloppsteknik.

Webinariet arrangeras av Bioteria Technologies och genomförs som en del av A Beautiful Soups Digitala Stadsutvecklingsdagarna, här kan du läsa mer om arrangemanget.

Hoppas att vi ses den 30 november!

Med vänliga hälsningar

Bioteria Technologies