Framtiden, efter coronakrisen, tar form just nu!

Mer betydelsefullt än någonsin att investera i den stora klimatomställningen

Corona-krisen förändrar samhället i grunden. De förändringar som sker här och nu kommer att bli bestående – på gott och ont, beroende på vilka beslut som fattas. När pandemin dragit över kan vi i bästa fall stå bättre rustade att möta de utmaningar som fortfarande finns kvar, om än tillfälligt placerade i bakgrunden. 

Stora delar av samhällsekonomin har gått in i ett strikt överlevnadsläge. En mängd verksamheter försöker bara ta sig igenom krisen, på sparlåga, med en förhoppningsvis någorlunda fungerande strategi för den närmaste framtiden. Samtidigt har en mycket stark innovationskraft sprungit fram i hela samhället! Inte minst bland företag, som hårdhänt och plötsligt måste anpassa sig till en helt ny verklighet.

Nya lösningar, initiativ och samarbeten uppstår varje dag – allt i syfte att fortsätta förse människor med varor och tjänster, trots restriktioner och allmän oro.

Stater förväntas bära sina samhällen och sina medborgare genom krisen

Hotet mot liv, hälsa, samhällsekonomi, välstånd och arbetstillfällen är akut och påtagligt. Över hela världen vidtas extraordinära åtgärder för att skydda länder och samhällen från de värsta skadeverkningarna. Det innebär i många fall att stater lovar gå in med omfattande stödpaket för att blåsa liv i ekonomin och förhindra en lågkonjuktur eller (ännu värre) en förlamande depression. Ansvaret vilar nu på samhällets gemensamma strukturer och institutioner.

”Nu har världens regeringar ett enastående tillfälle att minska sitt fossilberoende”, skriver Fatih Birol, chefen för det Internationella Energirådet IEA, – i ett uttalande. Nu, menar han, har det uppstått en unik och historisk möjlighet att inleda en ny era för globala klimatåtgärder; genom att styra de enorma ekonomiska stimulanspaketen mot investeringar i fossilfri teknik.

Birol konstaterar beslutfattare och regeringar bör gripa möjligheten att göra storskaliga investeringar inom områden som solenergivindkraft, vätgasenergilagrande batterier och teknik för infångande av koldioxid (CCUS). Fördelarna är dubbla: Dels kommer dessa investeringar att kraftfullt stimulera ekonomin, dels kommer de att driva på utvecklingen av rena och hållbara energikällor; en omställning som kommer att vara bestående och forma framtiden. 

”I Sverige är bordet dukat”

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, uttrycker liknande tankar. (Unt, 28/3-20) 

Han skriver: ”I Sverige är bordet dukat. Färdplanerna är redan framtagna. Jag vet inte något annat land som fått ta emot en rad färdplaner för fossilfri konkurrenskraft, planer som industribranscherna tagit fram frivilligt inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. Det är världsunikt!”

I Sverige finns tekniken redan i stor utsträckning. Näringslivet, akademin och det offentliga arbetar sedan länge åt samma håll. Det finns en konkret handlingsplan för klimatomställningenoch näringslivet visar tydligt med sina färdplaner att man välkomnar klimatomställningen som en positiv kraft.

”Näringslivet vill och kan”, konstaterar Axelsson; ”Näringslivet vill att det ska gå fortare. (…) Och nu står möjlighetsfönstret vidöppet.”

Det finns alltså starkare skäl än någonsin för offentliga aktörer att investera i ny, hållbar och miljövänlig teknik! Inte trots corona-krisen, utan – åtminstone delvis – på grund av den.

Kontakta Bioteria