Framtiden, efter coronakrisen, tar form just nu!

Mer betydelsefullt än någonsin att investera i den stora klimatomställningen

Corona-krisen förändrar samhället i grunden. De förändringar som sker här och nu kommer att bli bestående – på gott och ont, beroende på vilka beslut som fattas. När pandemin dragit över kan vi i bästa fall stå bättre rustade att möta de utmaningar som fortfarande finns kvar, om än tillfälligt placerade i bakgrunden. 

Stora delar av samhällsekonomin har gått in i ett strikt överlevnadsläge. En mängd verksamheter försöker bara ta sig igenom krisen, på sparlåga, med en förhoppningsvis någorlunda fungerande strategi för den närmaste framtiden. Samtidigt har en mycket stark innovationskraft sprungit fram i hela samhället! Inte minst bland företag, som hårdhänt och plötsligt måste anpassa sig till en helt ny verklighet.

Nya lösningar, initiativ och samarbeten uppstår varje dag – allt i syfte att fortsätta förse människor med varor och tjänster, trots restriktioner och allmän oro.

Stater förväntas bära sina samhällen och sina medborgare genom krisen

Hotet mot liv, hälsa, samhällsekonomi, välstånd och arbetstillfällen är akut och påtagligt. Över hela världen vidtas extraordinära åtgärder för att skydda länder och samhällen från de värsta skadeverkningarna. Det innebär i många fall att stater lovar gå in med omfattande stödpaket för att blåsa liv i ekonomin och förhindra en lågkonjuktur eller (ännu värre) en förlamande depression. Ansvaret vilar nu på samhällets gemensamma strukturer och institutioner.

“Nu har världens regeringar ett enastående tillfälle att minska sitt fossilberoende”, skriver Fatih Birol, chefen för det Internationella Energirådet IEA, – i ett uttalande. Nu, menar han, har det uppstått en unik och historisk möjlighet att inleda en ny era för globala klimatåtgärder; genom att styra de enorma ekonomiska stimulanspaketen mot investeringar i fossilfri teknik.

Birol konstaterar beslutfattare och regeringar bör gripa möjligheten att göra storskaliga investeringar inom områden som solenergivindkraft, vätgasenergilagrande batterier och teknik för infångande av koldioxid (CCUS). Fördelarna är dubbla: Dels kommer dessa investeringar att kraftfullt stimulera ekonomin, dels kommer de att driva på utvecklingen av rena och hållbara energikällor; en omställning som kommer att vara bestående och forma framtiden. 

“I Sverige är bordet dukat”

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, uttrycker liknande tankar. (Unt, 28/3-20) 

Han skriver: “I Sverige är bordet dukat. Färdplanerna är redan framtagna. Jag vet inte något annat land som fått ta emot en rad färdplaner för fossilfri konkurrenskraft, planer som industribranscherna tagit fram frivilligt inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. Det är världsunikt!”

I Sverige finns tekniken redan i stor utsträckning. Näringslivet, akademin och det offentliga arbetar sedan länge åt samma håll. Det finns en konkret handlingsplan för klimatomställningen – och näringslivet visar tydligt med sina färdplaner att man välkomnar klimatomställningen som en positiv kraft.

“Näringslivet vill och kan”, konstaterar Axelsson; “Näringslivet vill att det ska gå fortare. (…) Och nu står möjlighetsfönstret vidöppet.”

Det finns alltså starkare skäl än någonsin för offentliga aktörer att investera i ny, hållbar och miljövänlig teknik! Inte trots corona-krisen, utan – åtminstone delvis – på grund av den.

Kontakta Bioteria

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03