Ett riktigt bra grodvatten

I vintras bestämde sig Bioteria för att restaurera en våtmark

Sverige är ett av de tio länderna i världen med flest våtmarker. Ändå råder stor brist på denna naturtyp. Orsaken är 1800- och 1900-talens arbeten med att skapa odlingsbar åkermark och ett effektivt skogsbruk. ”Resultatet blev att 75 % av alla större våtmarker nedanför fjällen är påverkade och att 90 % av våtmarkerna är borta i slättlandskapen.”konstaterar Naturskyddsföreningen.

Våtmarkerna har stor betydelse för vattnets kretslopp i naturen och är därför en viktig resurs. En våtmark fungerar som ett renande filter, binder kol och gynnar samtidigt många djur- och fågelarter. Myllrande våtmarker är ett av regeringens miljökvalitetsmål. Det pågår därför ett kontinuerligt arbete i Sverige med att restaurera och anlägga våtmarker, som ett led i arbetet för hållbarhet, friskt grundvatten och skydd för hotade arter. Det är något som vi på Bioteria gärna vill bidra till.

Vi kan redan se resultat av vårt arbete: Ett vattenrikt landskap fullt av växtlighet och liv! Fem arter av groddjur har flyttat in: paddavanlig grodaåkergroda samt både större och mindre vattensalamander.

Fortsättning följer!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03