En myllrande våtmark vaknar till liv

Våtmarker är en naturtyp som faktiskt aktivt bekämpats av människor, i synnerhet under senare delen av 1800-talet. Syftet var gott; istället för att låta dyrbar jord helt eller delvis dränkas i vatten ville man se böljande åkrar som garanterade tillgången till mat åt människor och djur. Genom att dika ut och torrlägga stora arealer kunde man tillgängliggöra dem för jord- och skogsbruk. Resultatet blev att våtmarkerna i Sverige minskade drastiskt, och stora värden – som vi nu förstår att uppskatta – gick förlorade.

Nu är myllrande våtmarker ett av regeringen miljökvalitetsmål. Vi på Bioteria beslutade oss för att göra en konkret insats för detta miljökvalitetsmål, genom att restaurera och återskapa en våtmark.

Vår återskapade våtmark är hem för ett artrikt ekosystem. Grodor och salamandrar har sökt sig dit på eget bevåg och bosatt sig där! Och när groddjur trivs, trivs även många arter av insekter och vattenlevande smådjur.

I slutet av 2018 inledde vi vårt eget våtmarksprojekt. I våtmarksprojektet sammanstrålar vår passion och våra drivkrafter på ett mycket påtagligt vis! Att nu kunna se resultatet är djupt inspirerande. Läs mer: Om oss

Våtmarker är värdefulla vattenfilter

Våtmarker har många viktiga funktioner i landskapet. Det mest uppenbara är att de håller kvar vattnet och skapar en lummig, grönt och vattenrikt överflödande livsmiljö för växter och djur. Många arter, även åtskilliga hotade arter, är beroende av våtmarkerna och försvinner eller återvänder med sin biotop. Men miljövinsterna är flera:

Våtmarkerna är viktiga för vattenhushållningen. De magasinerar och bevarar vatten; avrinningen saktar ner, vattenflöden utjämnas och grundvattnet fylls på. Våtmarker filtrerar och renar vattnet medan det sjunker nedåt i jorden. Ämnen som kol, kväve och fosfor och andra näringsämnen hålls kvar och kan bindas i marken. När vattnet bromsas upp av våtmarker minskar övergödningen i havet. Med andra ord; våtmarker hjälper oss på flera sätt att skydda jordens viktigaste resurs: det rena vattnet. 

Läs mer om vårt arbete med vattenrening och avloppsvattenbehandling:

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03