World Water Week 2019

Bioteria visar upp svensk miljöteknik under World Water Week

World Water Week är en global vattenkonferens, organiserad av Svenska Vatteninstitutet SIWI. 

World Water Week är ett unikt forum för utbyte mellan forskare, experter, beslutsfattare och innovationsföretag från en rad olika samhällssektorer över hela världen. Ett forum som fokuserar på nya tankar och idéer för att möta vattenrelaterade utmaningar och öka insikten om deras inverkan på miljö, hälsa, klimat, ekonomi och fattigdom.

2019 är temat “Water for society – Including all”.

http://www.worldwaterweek.org/

Bioteria visar upp svensk miljöteknik

Vi på Bioteria har återigen fått äran att få medverka under World Water Week i syfte att berätta om svensk miljöteknik – och visa hur den kan användas för att skydda våra gemensamma, globala vattenresurser. Nu och i framtiden.

Den 28 aug bjuder Bioteria in till ett seminarium ”Sustainable sewer systems and urban development with biotechnology”. Läs mer om innehållet här :

https://programme.worldwaterweek.org/Schedule/event/8574-sustainable-sewer-systems-and-urban-development-with-biotechnology

Nyckeln till framtidens välstånd

Rent dricksvatten och fungerande infrastruktur för avloppssystem är nyckeln till framtidens välstånd. Med hjälp av miljövänlig bioteknik kan vi rena avloppsvatten och föra kampen mot fettavfallet – ett av de största problemen idag för avloppsvattenledningar, pumpstationer, reningsverk och omgivande natur.