Bioteria visar upp svensk miljöteknik på Världsvattenveckan!

Torsdagen den 30 augusti anlände en busslast nyfikna besökare från hela världen till vårt huvudkontor i Täby!

Vi på Bioteria erbjöds därmed ett välkommet tillfälle att berätta om svensk miljöteknik – och visa hur den kan användas för att skydda våra gemensamma, globala vattenresurser. Nu och i framtiden.

Besöket arrangerades inom ramen för Världsvattenveckan, en global vattenkonferens organiserad av det svenska vatteninstitutet SIWI. Under veckan möttes vatten-, klimat- och miljöintresserade från 300 organisationer i 130 länder för att inspireras, öka sin kunskap, knyta kontakter och söka lösningar på några av våra mest angelägna frågor. Stockholm med omnejd bjöd på en mängd evenemang, seminarier och föreläsningar. Årets tema: ”Water, ecosystems and human development”.

Bioteria är ett av de engagerade miljöteknikföretag som driver på utvecklingen mot det hållbara samhället genom miljövänliga innovationer, teknisk kunskap och gedigen erfarenhet kring vattenfrågor.

Vi arbetar vi dagligen med vattnet och dess kretslopp genom samhällets infrastruktur – avloppsvattenledningar, pumpstationer och reningsverk. Med hjälp av miljövänlig bioteknik renar vi avloppsvatten och för kampen mot fettavfallet – ett av de största problemen idag för ledningar, reningsverk och omgivande natur.

Genom att inspireras av naturens lösningar – fettnedbrytande och gynnsamma mikroorganismer – kan vi rena vatten effektivt och miljövänligt, samtidigt som vi bidrar till att minska både kemikalieanvändning och koldioxidutsläpp.

English summary

Thursday the 30 of August, Bioteria had the pleasure of welcoming visitors från all over the world! This opportunity to introduce Swedish environmental technology to an international audience was organized as part of World Water Week 2018, held last week in Stockholm. This growing event attracted 300 organizations from 130 countries and gave participants an excellent opportunity to meet and discuss one of the most pressing and urgent challenges of our time; the access to clean water of a growing number of people in a world threatened by climate change. 

Population growth and rapid urbanization puts an ever-increasing strain on water resources all over the word. With growing human needs concentrated to densely populated urban areas, huge investments will be necessary to ensure the access to clean water and sanitation. At the same time, societies must focus on curbing climate change.

Bioteria specializes in eco-friendly biological treatment of waste-water as well as waste management aimed at reducing carbon dioxide emissions. 

At this moment in time, unprecedented scientific and technological opportunities are creating the conditions needed for a shift towards a sustainable world. Soon, Artificial Intelligence, the Internet of Things and biotechnology will merge and shape our new urban environment.