Bioteria presenterar Smart BioRemote!

För 25 år sedan revolutionerade Bioteria Technologies AB VA-branschen genom införandet av bioteknik. I praktiken betyder det att ett biosystem installeras, som sedan kontinuerligt bryter ner fettet på plats. Nu är det dags för nästa revolution när Bioteria gör fettavskiljare och andra biosystem uppkopplade. Genom innovationen Smart Bioremote kan diskmaskiner, pumpstationer och andra processer som påverkar hanteringen av avlopp, ventilation och avfall kopplas samman med biosystemen och spara både pengar och miljö.

Med Smart Bioremote tar Bioteria steget in i en ny era

Bioteria Technologies AB är världsledande inom biotekniska lösningar för fettproblem och effektiv waste management. Med Smart Bioremote kan man nu koppla upp enheter – som fettavskiljare, ventilationssystem och avfallsutrymmen – men också själva biosystemet. Via fjärrövervakning och fjärrstyrning kan problem som dyker upp åtgärdas direkt och även förhindras innan det uppstår. Smart Bioremote ökar kontrollen, höjer kvalitén på den biologiska processen och gör driften ännu mer proaktiv, resurs- och kostnadseffektiv och miljövänlig.

Med Smart Bioremote kan även fettavskiljare kommunicera med andra uppkopplade enheter, som till exempel diskmaskiner, pumpstationer, bokningssystem och till och med menyer, för att tillsammans förbättra avloppsvattnets kvalitet och karaktär. Det skapar helt nya möjligheter att få full kontroll och framförhållning på vattenflöden, temperaturer och vattenkvalitet i ledningsnätet, både uppströms och nedströms.

“Med Smart Bioremote är vi ett steg närmare att förverkliga visionen om en hållbar framtidsstad, BioConcept City. Tillsammans med AI kan Smart Bioremotes patenterade lösning skapa helt nya möjligheter i framtidens städer. Biosystemen kan på sikt bli självlärande och kommunicera med andra biosystem. Det gör att vi snabbt kan ställa om utifrån nya förhållanden och ny information”

– Niklas Axelsson, VD, Bioteria Technologies

BioConcept City är biologi och högteknologi i förening

BioConcept City är Bioteria Technologies ABs konceptstad där smarta fysiska-, digitala- och biologiska system samverkar. En stad där miljöförstörande och icke hållbara lösningar och metoder fasats ut till förmån för hållbara och uppkopplade biotekniska system som resurseffektivt omvandlar avfall till råvara. Biotekniska applikationer har byggts in i samhällets fundament och fastigheter. Nya material, substanser och produkter framställs och cirkulerar fossilfritt, med en bråkdel av den energi som krävs idag. BioConcept City är staden som kommer förse människan med ren luft, rent vatten, ren jord och ren energi – utan att ta från jordens resurser.

Läs mer om BioConcept City i vår guide!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03