Bioteria använder bioteknik för effektivare fettavskiljning

Bioteria – talare på Världsvattendagen 2017

Den 22 mars varje år uppmärksammas en av planetens viktigaste resurser: rent vatten. I år har man valt att fokusera på spillvatten och möjligheterna till hållbar återanvändning – Why wastewater? 

Med anledning av detta arrangerar Swedish Water House (SWH) vid Stockholm International Water Institute (SIWI) ett seminarium på Grand Hôtel i Stockholm. Många intressanta presentationer och diskussioner utlovas! Seminariet avslutas med en paneldiskussion med politisk representation.

Bioterias innovationschef Gustaf Stetler kommer att berätta om uppströmsarbete, det vill säga den grundläggande och nödvändiga vattenbehandling som sker innan avloppsvattnet når de kommunala ledningarna. 

Vi på Bioteria arbetar dagligen mitt i vattnets kretslopp. Vår del handlar om uppströmsarbete – och att avlägsna en av de värsta vattenföroreningarna ur avloppsvattnet: fett! 

Bioteria använder fullständigt naturliga metoder för att rena avloppsvatten i fettavskiljare och minireningsverk. Våra verktyg är levande mikroorganismer och syretillförsel – miljövänligt, hållbart och kostnadseffektivt!

Fettavskiljaren är bland de viktigaste anhalterna på vattnets väg. Fettavskiljare skyddar ledningsnätet från fettutsläpp och håller det fritt från ständiga stopp och översvämningar. Samhällets förmåga att hantera fett är central för att viktig infrastruktur, som avloppsledningar, reningsverk och vattenförsörjning, överhuvudtaget ska kunna fungera.

World Water Day instiftades under FNs konferens om miljö och utveckling 1992, då en internationell dag för vatten föreslogs. FNs generalförsamling svarade genom att utlysa den första World Water Day den 22 mars 1993. Den har sedan dess hållits varje år. Varje år utser UN-Water — det organ som koordinerar FNs arbete kring vatten och sanitet – ett tema som anknyter till en viktig utmaning, nu eller i framtiden. 

Världsvattendagen uppmärksammas med en mängd arrangemang över hela landet. 

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03