Bioteria använder bioteknik för effektivare fettavskiljning

Bioteria – talare på Världsvattendagen 2017

Den 22 mars varje år uppmärksammas en av planetens viktigaste resurser: rent vatten. I år har man valt att fokusera på spillvatten och möjligheterna till hållbar återanvändning – Why wastewater? 

Med anledning av detta arrangerar Swedish Water House (SWH) vid Stockholm International Water Institute (SIWI) ett seminarium på Grand Hôtel i Stockholm. Många intressanta presentationer och diskussioner utlovas! Seminariet avslutas med en paneldiskussion med politisk representation.

Bioterias innovationschef Gustaf Stetler kommer att berätta om uppströmsarbete, det vill säga den grundläggande och nödvändiga vattenbehandling som sker innan avloppsvattnet når de kommunala ledningarna. 

Vi på Bioteria arbetar dagligen mitt i vattnets kretslopp. Vår del handlar om uppströmsarbete – och att avlägsna en av de värsta vattenföroreningarna ur avloppsvattnet: fett! 

Bioteria använder fullständigt naturliga metoder för att rena avloppsvatten i fettavskiljare och minireningsverk. Våra verktyg är levande mikroorganismer och syretillförsel – miljövänligt, hållbart och kostnadseffektivt!

Fettavskiljaren är bland de viktigaste anhalterna på vattnets väg. Fettavskiljare skyddar ledningsnätet från fettutsläpp och håller det fritt från ständiga stopp och översvämningar. Samhällets förmåga att hantera fett är central för att viktig infrastruktur, som avloppsledningar, reningsverk och vattenförsörjning, överhuvudtaget ska kunna fungera.

World Water Day instiftades under FNs konferens om miljö och utveckling 1992, då en internationell dag för vatten föreslogs. FNs generalförsamling svarade genom att utlysa den första World Water Day den 22 mars 1993. Den har sedan dess hållits varje år. Varje år utser UN-Water — det organ som koordinerar FNs arbete kring vatten och sanitet – ett tema som anknyter till en viktig utmaning, nu eller i framtiden. 

Världsvattendagen uppmärksammas med en mängd arrangemang över hela landet.